Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Aktualno?ci

Chojnickie Centrum Kultury z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci zaprasza 12 pa?dziernika o godz. 18:00 na koncert muzyki klasycznej polskich kompozytorw.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza od 13 do 24 października na “Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej”. Szeroki program obchodów umieszczony został poniżej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Ministerstwo Przedsi?biorczo?ci i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci serdecznie zapraszaj? na spotkanie informacyjne, ktre odb?dzie si? 25 pa?dziernika 2018 roku w Hotelu Odejewscy, Nie?ychowice 1, w Chojnicach.

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza w sobotę 15 września na projekt, w ramach którego obejrzeć będzie można 3 interesujące spektakle.

Wójt Gminy Chojnice zaprasza do udziału w warsztatach konsultacyjnych związanych z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Silno, gm. Chojnice.

Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na Metropolitalny Kongres Rewitalizacji, wyj?tkowe wydarzenie organizowane w Gda?sku przez Samorz?d Wojewdztwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Coroczny dwudniowy Metropolitalny Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotka?, wyst?pie? i ciekawych dyskusji ekspertw na tematy zwi?zane z prowadzeniem procesw rewitalizacji miast.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od września 2018 rozpoczyna wdrażanie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze.”

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Przewodnicz?ca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska zapraszaj? na Zaborskie Do?ynki Gminne, podczas ktrych odb?dzie si?

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej
do udziału w bezpłatnych warsztatach:

„Własna firma – sposób na wymarzoną pracę"

Chojnickie Centrum Kultury oraz Bractwo Rycerskie herbu TUR zapraszają na 12 edycję Turnieju Rycerskiego, który odbędzie się w sobotę 25 sierpnia 2018 r. w chojnickiej Fosie Miejskiej.

Miasto i Gmina Brusy zaprasza na XI Zaborski Turniej Petanque  26 sierpnia 2018 r. (niedziela)

Wspólnie z LGR Morenka, Samorządem Województwa Pomorskiego zapraszamy 8 września 2018 r. na Rajd Kaszubskiej Marszruty w ramach zadania „Pomorskie kołem się toczy do Chojnic”.

PAIH EXPO 2018

2018-08-17

PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granic?, ktre odb?dzie si? 25 pa?dziernika br. na PGE Narodowym w Warszawie.

18 sierpnia 2018

Burmistrz Brus Witold Ossowski i Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach ks. Jan Flaczyński zapraszają na koncert „Serce za serce. Brusy rok po nawałnicy” w środę, 15 sierpnia.

Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej!
Kurs skierowany do osób pracujących.

11 i 12 sierpnia w Fosie Miejskiej po raz smy odb?d? si? magiczne noce operetkowe. Tym razem adaptacja jednego z najpopularniejszych przedstawie?, Baron cyga?ski Straussa a w niedziel? wyst?pi niezwyk?e trio wokalne Tre Voci.

Podoba Wam si? nasze miasto? A mo?e macie ochot? obejrze? je z niezwyk?ej perspektywy?

PUP w Chojnicach ogłasza nabór na szkolenie grupowe:
,,Kierowca zawodowy - prawo jazdy E/C plus kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C " w ramach

Projekt skierowany do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika zamieszkujących na obszarze powiatu człuchowskiego.

Burmistrz Miasta Chojnice oraz Promocja Regionu Chojnickiego z ogromną przyjemnością zapraszają Państwa do udziału w Dniach Chojnic, które odbędą się w dniach 22 – 24 czerwca 2018 roku .

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zapraszają wszystkich zainteresowanych na dwudniowe szkolenie pt. „Prawo na wsi”

Zgodnie z zakresem przedsi?wzi?cia strategicznego Zdolni z Pomorza jedn? z przewidywanych form wsparcia dla uczniw uzdolnionych s? stypendia.
W imieniu Eksperymentarium serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w projekcie "Chemia w Twoich rękach"
Zapraszamy na ,, Odjazdowe urodzinki" 06.06.2018 r.

Co to takiego Projekt Chemia w Twoich r?kach?
Zaj?cia prowadzone s? przy wsp?pracy z Fundacj? M?ody Naukowiec.

Podróż w przeszłość
Spotkania z histori?, twrczo?ci? artystyczn?, pokazy, koncerty, wernisa?e a wszystko to w historycznych wn?trzach a tak?e w plenerach.
Dzięki Twojej pomocy możemy uratować życie wielu osób – zarówno dzieci jak i dorosłych chorych na białaczkę.
S? to bezp?atne wyprawy piesze dla wszystkich zainteresowanych po Parku Narodowym Bory Tucholskie wraz z przewodnikiem. D?ugo?? tras ok. 6-10 km
Miasto i Gmina Brusy 2018

Starosta Chojnicki serdecznie zaprasza Mieszka?cw na 227 ROCZNIC? UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W związku z możliwością wystawienia stoisk handlowych podczas tegorocznego Święta Pstrąga w dniu 07.07.2018 r. w Wojtalu – Ośrodek Kultury w Czersku uprzejmie informuje, iż:

Kalendarz imprez 2018 - Ośrodek Kultury w Czersku.

W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? sezonem turystycznym 2018 pragniemy zaktualizowa? informacje dotycz?ce bazy noclegowej znajduj?ce si? na stronach
Burmistrz Czerska, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Czersk oraz Ośrodek Kultury w Czersku serdecznie zapraszają sołectwa oraz organizacje pozarządowe z terenu Gminy Czersk do udziału w XII Czerskich Spotkaniach Wielkanocnych.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, organizuje wydarzenie pod nazwą Giełda produktów finansowych – wsparcie pomorskich przedsiębiorców, które

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach zaprasza Panie do udziału
w przedsięwzięciu „Chojnicki Marzec na Obcasach",
w ramach którego odbędzie się szereg bezpłatnych warsztatów i spotkań

MULTIMEDIA

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo