Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

"BOROWIACKIE SZLAKI - KOMPLEKSOWA REDUKCJA PRESJI TURYSTYCZNEJ W REZERWACIE BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE"2013-08-20

ue_borowiackie_szlaki_brusy

Projekt pn. „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” dofinansowany w ramach Działania 5.1 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierna i niekontrolowaną presja turystów Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Przewidziane w ramach projektu działania mają na celu aktywną ochronę przyrody przed turystami, poprzez przygotowanie dla nich ciekawych, dobrze oznakowanych miejsc wypoczynku i miejsc postojowych wyposażonych w elementy małej infrastruktury. Ponadto w ramach projektu zaplanowane jest m.in. odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych. W ramach przedmiotowego projektu na terenie gminy Brusy powstała mała infrastruktura turystyczna: miejsca postojowe, wiata, ławy ze stołami, toaleta typu toi-toi, stojaki na rowery, śmietniki.

Beneficjent: Powiat Tucholski

Partnerzy: Gmina Brusy, Gmina Czersk

Okres realizacji: 2012

Poziom dofinansowania: 95%

Kwota pozyskanych środków: 154 tys. zł

info. zdj. UM Brusy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo