Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

„Chojnicki Marzec na Obcasach"2018-03-05

marzec_na_obcasach

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach zaprasza Panie do udziału w przedsięwzięciu
„Chojnicki Marzec na Obcasach",
w ramach którego odbędzie się szereg bezpłatnych warsztatów i spotkań

 

Dzień pierwszy
9 marca 2018 
9.00 – 12.00

„Kobieta aktywna = kobieta niezależna" – warsztaty dla Pań planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej. prowadzący: Monika Pietrzak – doradca zawodowy

Tematy:

 • ogólna sytuacja kobiet na rynku pracy,
 • zapoznanie się z formami aktywności zawodowej,
 • czy jestem kobietą przedsiębiorczą ?- badanie predyspozycji przedsiębiorczych,
 • procedury ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dzień drugi
14 marca 2018 r.
9.00 - 12.00

„Wracam na rynek pracy" (cz.I) – warsztaty dla Pań powracających na rynek pracy.
prowadzący: Monika Pietrzak – doradca zawodowy

Tematy:

 • sposoby poszukiwania pracy,
 • praktyczna umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 • skuteczna autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej (projekcja filmu „Rozmowa kwalifikacyjna"),
 • procedury ubieganie o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6 lub osobą zależną

miejsce warsztatów:
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ul. Lichnowska 5 Chojnice pokój numer 25 (I piętro)

Dzień trzeci
16 marca 2018
10.00 – 13.00

„Wracam na rynek pracy" (cz.II) – uczestnictwo w XIV Targach Pracy
prowadzący/opiekun grupy: Monika Pietrzak – doradca zawodowy

Korzyści:

 • budowanie sieci kontaktów przydatnych w poszukiwaniu pracy,
 • zapoznanie się z ofertami pracy,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas I części warsztatów, w trakcie rozmów kwalifikacyjnych z Pracodawcami i Wystawcami.

Miejsce Targów Pracy:
Hala Widowiskowo- Sportowa Parku Wodnego
przy ulicy Huberta Wagnera 1 w Chojnicach.

Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, w celu potwierdzenia uczestnictwa w przedsięwzięciu
„Chojnicki Marzec na Obcasach" prosimy o kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ,
ul. Lichnowska 5
tel. 52 39 50 733,
pokój nr 30

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 08.03.2018r.

Źródło

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo