Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

„Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach – woj. pomorskie.”2016-02-17

_fundusze_europejskie_

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Środowiska, Pełnomocnikiem Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa serdecznie zaprasza do udziału w debacie pt.

„Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach – woj. pomorskie.”

która odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 w godz. 10.0-14.00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Celem debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO.

Do udziału w debacie zapraszamy mieszkańców województwa pomorskiego a w szczególności:
- przedstawicieli pomorskich instytucji samorządowych odpowiedzialnych za ochronę przyrody i ochronę środowiska, szczebla wojewódzkiego;
- przedstawicieli Komitetu Monitorującego RPO WP.
- przedstawicieli samorządów lokalnych, gminnych i powiatowych odpowiedzialnych za ochronę środowiska, ochronę przyrody, zrównoważony rozwój;
-członkinie, członków, wolontariuszy ekologicznych organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego oraz organizacji, których cele statutowe i działania skupiają się wokół zagadnień zrównoważonego rozwoju;
- członkinie i członków Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, powiatowych i gminnych Rad Organizacji Pozarządowych województwa pomorskiego.
- członkinie i członków pomorskiej, powiatowych i gminnych Rad Pożytku Publicznego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.Organizatorzy pokrywają koszty cateringu podczas debaty oraz dojazdu dla osób spoza Gdańska.

inf. http://brusy.pl/?a=22&lg=pl&id=19001

Załączniki:

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo