Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

II Rajd Rowerowy Kaszubskiej Marszruty. II Rajd Rowerowy Kaszubskiej Marszruty. II RAJD KASZUBSKIEJ MARSZRUTY2015-09-08

rowerowy_rajd

Serdecznie zapraszamy 12 wrze?nia, w sobot? na II Rajd Rowerowy Kaszubskiej Marszruty.

Start z Chojnic godz. 9.00.

Start z Brus, Czerska, Konarzyn, Charzykw - wg. ustale? Liderw Grupy.

Meta - Wielkie Che?my godz. 11.00.

Zapisy:

1. Obowi?zuje wpisowe w wysoko?ci 10,00 z?otych - ka?dy uczestnik otrzymuje kamizelk? rajdow? oraz konsumpcj? (zupa "z wk?adk?" woda mineralna),

2. Zapisy trwaj? do 9.09.2015 r. (?roda),

3. Przyjmowanie zapisw dla:

 • mieszka?cw miasta Chojnice i Gminy Chojnice - Promocja Regionu Chojnickiego tel. 52 39 70 597
 • mieszka?cw Gminy Brusy - Urz?d Miejski w Brusach - pan Krzysztof Gierszewski tel. 52 39 69 300
 • mieszka?cw Gminy Czersk - Urz?d Miejski w Czersku - pan Grzegorz Klauza tel. 52 39 54 810
 • mieszka?cw Gminy Konarzyny - Urz?d Gminy Konarzyny - pani Barbara Rydygier tel. 59 83 31 011
  oraz
  Promocja Regionu Chojnickiego sp. z o.o.
  89-600 Chojnice,
  ul. Stary Rynek 4
  tel. 48 52 397 05 97,
  fax 48 52 397 36 75
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo