Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

„JEZUICI BEZ JEZUITÓW – ETAP II RESTAURACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W CHOJNICACH”2011-03-10

jezuici_bez_jezuitow

Przedmiotem projektu była adaptacja pojezuickiego Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz adaptacja budynku po dawnym Kolegium Jezuickim przyległego do kościoła. Zakres projektu objął przystosowanie podziemi kościoła na salę spotkań kulturalnych oraz jego poddasza nieużytkowego i poddasza kolegium Jezuickiego na galerię sztuki.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007- 2013

Priorytet: 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Działanie: 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela

Partner: Powiat Chojnicki

Data podpisania umowy: 20.07.2009 r.

Okres realizacji: 09.04.2009 r.- 10.12.2012 r.

Wartość projektu: 5 515 180,13 PLN

Wkład własny Powiatu Chojnickiego: 160 374,83 PLN

Kwota środków pozyskanych: 4 047 552,86 PLN

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo