Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

„Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego kulturowego Chojnicach”2011-02-07

jezuici_bez_jezuitow_artykul

Powiat Chojnicki zakończył swoją część zadania w związku z realizacją projektu pn.: „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego kulturowego Chojnicach”.

Do końca 2012 r. będą prowadzone prace renowacyjne XVII-wiecznego Kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach, zbudowanego w stylu barokowym. Wykonana zostanie nowa elewacja kościoła, pokrycie dachowe, podjazd dla niepełnosprawnych, iluminacja, ogrzewanie oraz prace restauratorskie. Za realizację w/w prac odpowiada Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach (Partner Wiodący).

Powiat Chojnicki w ramach prac adaptacyjnych budynku po dawnym Kolegium Jezuickim (aula), wykonał roboty polegające m.in. na:
- izolacji pionowej budynku,
- kolorystyce i remoncie elewacji budynku,
- termomodernizacji budynku,
- przebudowie poddasza nieużytkowego nad aulą na galerię sztuki.

Wartość całego przedsięwzięcia to kwota ponad 5,5 mln zł, z czego 75% wydatków kwalifikowanych pochodzi z funduszy unijnych. Parafia Rzymskokatolicka dołożyła blisko 1,2 mln zł, zaś Powiat Chojnicki 160 tys. zł.
W oparciu o odrestaurowane i zaadaptowane części budynku Pojezuickiego Kościoła ZNMP oraz budynku dawnego Kolegium Jezuickiego powstanie nowy produkt turystyczny regionu, który pełnić będzie funkcję centrum kulturowego. W zabytkowym obiekcie planuje się m. in. organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych oraz wystaw sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo