Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

"Kurs na reintegrację i pracę" - realizacja II edycji projektu2017-09-04

kurs_reintegracja_praca_ii

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie i Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska, rozpoczęło realizację  II edycji projektu pn. „Kurs na reintegrację i pracę”.

1. Kto może wziąć udział w projekcie.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z  gmin Debrzno, Koczała, Czarne, Przechlewo, Brusy, Czersk, Chojnice (gmina wiejska oraz miejska), w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i zakwalifikowanych do III profilu pomocy, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

2. Oferta projektu.

W ramach projektu oferujemy:

  • kursy/szkolenia: Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym, Magazynier, Operator maszyn budowlanych (koparko-ładowarki, koparki itp.), Kelner/barman, Pielęgnacja terenów zielonych, Spawanie z egzaminem instytutu spawalnictwa zgodnie z normą PNEN metoda 135, Obsługa programów finansowo – księgowych, Wykańczanie wnętrz (np. glazurnik, tapeciarz, malarz itp.), Rękodzieło artystyczne, Stolarz,
  • stypendium szkoleniowe do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnego,
  • organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym w wysokości
    1600 zł netto/m-c,
  • organizację praktyk zawodowych,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
  • poczęstunek podczas zajęć,
  • pośrednictwo pracy.

3. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 28.08.2017 r. i trwać będzie do 29.09.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia, Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie oraz na stronach internetowych tych instytucji.

Przyjmowane będą do 29.09.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Kontakt: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26, tel. 59 833 57 50, stowdeb@pro.onet.pl

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo