Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

"Młodzi w biznesie"2011-02-01

mlodzi_w_biznesie

Informujemy, że 14 lutego 2011 r. rozpoczyna się nabór do projektu „Młodzi w biznesie” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.
Projekt jest finansowany w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest pomoc w zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Mogą w nim wziąć udział osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, są osobami nieaktywnymi zawodowo lub zwolnionymi z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu, zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne. W grupie preferowanej są osoby niepełnosprawne i kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka oraz osoby z terenów wiejskich.
Uczestnikom, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji oferuje się szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe.
Cykl szkoleń oraz spotkań z doradcami ma przygotować beneficjentów do założenia i prowadzenia własnego biznesu.
Kolejnym etapem będzie przyznanie środków na uruchomienie własnej firmy, w postaci wsparcia pomostowego wypłacanego przez sześć miesięcy, z możliwością przedłużenia oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Nabór wniosków osób, które będą chciały uczestniczyć w projekcie zakończy się 28 lutego.

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w Chojnicach przy ul. Cechowej 3, w celu zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz szczegółami uczestnictwa w projekcie.

Dokumentację konkursową można znaleźć pod linkiem: http://www.arp.gda.pl/index.php?strona=612.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo