Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

"Na Szlaku Kultur - Majówka Chojnice 2016"2016-04-25

_na_szlaku_kultur_majowka_chojnice_2016_

Zapraszamy do uczczenia ?wi?ta Konstytucji 3 Maja razem ze Stowarzyszeniem "Dworek Polski"!

3 maja 2016r. odb?dzie si? impreza "Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2016". Przed dworkiem w Fosie Miejskiej zaprezentuj? si? uczestnicy III Ogólnopolskiego Konkursu Kapel Ludowych. Wsród regionów, które b?d? prezentowa?y kapele zobaczymy Kaszuby, Kujawy, Bory Tucholskie, Wielkopolsk?, Lachy Szczyrzyckie, Lubelszczyzn?, czy Rzeszów.

Muzykanci prezentowa? si? b?d? w tradycyjnych strojach ludowych i wydobywa? d?wi?ki z regionalnych instrumentów. Us?yszymy cymba?y, skrzypce podwi?zane, dudy wielkopolskie, mandolin?, basy kaliskie, burczybas, diabelskie skrzypce. Po raz kolejny rozbrzmi? skoczne polki, liryczne walczyki, oraz weso?e przy?piewki, z których p?ynie ci?gle aktualna m?dro?? tradycji ludowej. Zach?camy do wspólnego, radosnego ?wi?towania i odkrywania na nowo polskiej kultury z okazji narodowego ?wi?ta.

Impreza odb?dzie si? w Fosie Miejskiej w Chojnicach (w razie niepogody: Chojnickie Centrum Kultury).

Zaczynamy o godz.12:00 pokazem kostiumów oraz atrakcjami dla dzieci. O godz.13:00 rozpoczn? si? wyst?py kapel ludowych, o 16:30 widowisko "Muzyka S?owian", o 17:00 zako?czenie i wyst?p laureata.

W programie równie? degustacja swojskich wyrobów, przeja?d?ka konna i konkursy z nagrodami dla publiczno?ci.

 

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie "Dworek Polski", wspó?organizatorami: Urz?d Miejski w Chojnicach i Powiat Chojnicki, partnerem: Chojnickie Centrum Kultury.

Zadanie dofinansowane jest przez Powiat Chojnicki i Urz?d Miejski w Chojnicach.

Wieczorem Stowarzyszenie "Dworek Polski" i kapele odwiedz? gmin? Chojnice. Wyst?pi? w Wiejskim Domu Kultury w Ogorzelinach o godz:18:00. Tam do zmierzchu kapele b?d? si? bawi? z mieszka?cami gminy Chojnice i zawalcz? o Puchar Wójta Gminy Chojnice. Impreza w Ogorzelinach dofinansowana jest przez Urz?d Gminy w Chojnicach

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo