Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

„POWIAT CHOJNICKI - ATRAKCYJNY, INNOWACYJNY PRZYJAZNY INWESTYCJOM” budowa portalu "BIZNES CHOJNICE" i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego. 2010-11-15

projekt_biznes_chojnice

Projekt został zrealizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje MSP
Działanie 1.6. Promocja gospodarcza regionu
Poddziałanie 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu

 

 

 

 

 

  • Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 331 272,00 PLN
  • Poziom współfinansowania Projektu 75%
  • Kwota współfinansownia Projektu 248 454,00 PLN

Projekt zakładł rozwój systemów poprawiających przedsiębiorcom i inwestorom dostęp do informacji oraz baz danych, np. banków informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych terenach i obiektach inwestycyjnych. Zrealizowano kampanię marketingową promującą region chojnicki w kraju i zagranica, która przebiegała w II etapach. Etap pierwszy realizacji projektu pozwolił utworzyć portal internetowy „Biznes Chojnice”, który jest narzędziem pozwalającym szybko i łatwo uzyskać daną informacje. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom portal wspiera lokalne otoczenie biznesowe oraz pozwola na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. Konstrukcja portalu umożliwia tworzenie wirtualnych społeczności koncentrujących się na tematyce biznesowej. Celem portalu jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu chojnickiego. Drugim etapem projektu była kampania kierowana do inwestorów. Jej głównym założeniem było przedstawienie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu chojnickiego, wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia zwiększające gospodarczą atrakcyjność regionu oraz pokazując dalsze plany dotyczące inwestycji. Kampania zrealizowana została głównie na terenie powiatu chojnickiego, Trójmiasta, Bydgoszczy oraz przy głównych trasach przelotowych województwa. Kampania została zrealizowana na nośnikach przekazu: prasa, billboard, folder, Internet, Public Relations.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo