Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

"Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B"2011-03-07

przedstawiciel_handlowy_z_prawem_jazdy_kat_b

W ramach projektu "Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Projekt Edukacja Sp. z o.o. z Gdyni, zaprasza do wzi?cia udzia?u w III modu?ach szkoleniowych:
I modu? – planowanie rozwoju kariery,
II modu? – przedstawiciel handlowy,
III modu? – kurs prawa jazdy kat. B.
Projekt skierowany jest do mieszka?ców miejscowo?ci s?abych strukturalnie województwa pomorskiego, ( w tym: gminy Chojnice, gminy Czersk oraz gminy Konarzyny) pracuj?cych (umowa o prac?, dzie?o, zlecenia) i nie maj?cych wykszta?cenia wy?szego.
Projekt przewiduje 80 uczestników.
Szczegó?owe informacje, w tym regulamin projektu i program szkole? dost?pne s? na stronie Projekt Edukacja oraz pod nr tel. /58/ 781 56 07, /58/ 620 23 55

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo