Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

äUporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej we wschodniej cz??ci aglomeracji Chojniceö Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z t?oczni? ?ciekˇw w miejscowo?ci Chojniczki, gm. Chojnice 2016-05-23

przetarg

Gminny Zak?ad Gospodarki Komunalnej Og?asza przetarg sektorowy nieograniczony o warto?ci poni?ej 5.225.000 euro na wykonanie robˇt budowlanych dla zadania pn.: äUporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej we wschodniej cz??ci aglomeracji Chojniceö Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z t?oczni? ?ciekˇw w miejscowo?ci Chojniczki, gm. Chojnice termin sk?adania ofert: 30 maja 2016 12:00

szczegˇ?owe inf: http://bip.gminachojnice.com.pl/index.php?app=przetargi&nid=2138&y=2016&status=1

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo