Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Szkolenie dla beneficjentów: „Sprawdź na co możesz pozyskać dotacje w 2011 r.”2011-02-11

szkolenie_dla_beneficjentow_dpr

Szkolenie dla beneficjentów: „Sprawdź na co możesz pozyskać dotacje w 2011 r.” Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom ubiegania się o dotacje w 2011 roku.
Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2011 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, od godz. 10.00 do 14.00
Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
W programie m.in. aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 16 lutego 2011 r. do godziny 15:00 wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: m.sawicka@woj-pomorskie.pl Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego w dniu 24 lutego 2011 r.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

żródlo: strona internetowa Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo