Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Zakończyła się realizacja projektu „Powiat chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom” – budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego 2011-02-22

biznes_chojnice_zakonczone

Dobiegła końca realizacja projektu Powiat chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom” – budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu chojnickiego.
Utworzony w ramach projektu Portal “Biznes Chojnice” ma być narzędziem pozwalającym szybko i łatwo uzyskać daną informacje. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom portal będzie wspierał lokalne otoczenie biznesowe oraz pozwoli na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów.
Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej zakładało dwa etapy. Jako pierwszy poruszony został aspekt walorów turystycznych powiatu chojnickiego. Kampania miała na celu zwiększenie świadomości turystów o regionie i jego atrakcjach. Etap drugi to kampania kierowana do inwestorów. Jej głównym założeniem było pokazanie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu chojnickiego. Poprzez budowanie pozytywnego wizerunku powiatu kampania przyczyni się do zobrazowania atrakcyjności inwestycyjnej powiatu chojnickiego.

Wartość projektu wynosiła 330 272,00 PLN z czego 248 454,00 PLN zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje MŚP, Działania 1.6. Promocja gospodarcza regionu, Poddziałania 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo