Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Budowa Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego w Chojnicach prawie zakończona2011-05-24

budowa_cew_prawie_zakonczona

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i zagospodarowanie budynku „Młyna Chojnickiego” zlokalizowanego w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego.

W budynku znajdą się m.in. sala plenarna i sala tłumaczeń. Na I i II piętrze zorganizowany zostanie inkubator technologiczny. Na ostatnim piętrze zlokalizowane zostaną pomieszczenia administracji Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego i pokoje gościnne, wszystkie wyposażone zostaną w odpowiedni sprzęt. Budynek CEW dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu przy wejściu głównym i zainstalowanie windy. Ponadto w ramach Projektu uporządkowany i zagospodarowany zostanie plac wokół obiektu.

Celem Projektu jest stworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firm z regionu chojnicko – człuchowskiego. Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe będzie prowadziło działalność edukacyjną, promocyjną i doradczą skierowaną zarówno do firm jak i do lokalnej społeczności.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje MŚP, Działania 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo