Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Zapraszamy na 9. Turniej Rycerski2015-08-25

turniej_rycerski

Urz?d Miejski w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury, Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”, Bractwo Rycerskie herbu TUR oraz Bractwo Rycerskie herbu Gryf zapraszaj? na 9. Turniej Rycerski, który odb?dzie si? w sobot? 29 sierpnia 2015 r. w chojnickiej Fosie Miejskiej.

Program Turnieju:

godz. 11:30 - przemarsz uczestników Turnieju ulicami miasta
godz. 12:00 - uroczyste otwarcie - FOSA MIEJSKA
godz. 12:15 - Turniej miecza i tarczy - Nagroda Przewodnicz?cego RM w Chojnicach - Turniej ?uczniczy - Nagroda Burmistrza Miasta Chojnice
godz. 13:00 - warsztaty prowadzone przez Harcerski O?rodek Edukacji Ekologicznej w Funce (rze?ba w drewnie, ceramika, makrama, filcowanie, w?z?y ?eglarskie)
godz. 15:00 - pokazy ta?ca i zabawy plebejskie dla publiczno?ci
godz. 17:30 - rycerskie walki fina?owe
godz. 18:30 - wr?czenie nagród
godz. 19:00 - wyst?p artystyczny zespo?u „LIARMAN” - pie?ni dawne i folkowe
godz. 20:00 - Inscenizacja obl??enia Chojnic w 1466 roku
godz. 21:00 - wyst?p zespo?u „CI?GLE NA FALI”
godz. 21:30 -Teatr Ognia „CERBER” z Golubia -Dobrzynia

W razie niepogody Turniej Rycerski odb?dzie si? w Hali Sportowej Centrum Parku Wodnego.

Organizatorzy: Urz?d Miejski w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury, Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”, Bractwo Rycerskie herbu TUR, Bractwo Rycerskie herbu GRYF Patronat medialny: Radio Weekend, Czas Chojnic, Gazeta Pomorska, www.chojnice.pl, www.chojnice24.pl, www.chojnice.com Partnerzy: Zak?ady Mi?sne SKIBA, Zak?ad Produkcji Materia?ów Budowlanych Kazimierz Ginter, Piekarnia Tadeusz Guentzel, Piekarnia Tadeusz Brunka, Gemini, Bank Spó?dzielczy Czersk, Zak?ad Ogólnobudowlany Józef Urbaniak, Eurostandard, Salon meblowy KLEO, Eurostandard, Bank Spó?dzielczy Chojnice, EK-BUD, Hurtownia Artyku?ów Spo?ywczych B. i J. Ryduchowscy, Drogerie ASTER; Femita, Klinika Krojanty, Agencja Ochrony GRYF, SIS Samorz?dni, Gimnazjum nr 2, Centrum Park, Komenda Powiatowa Policji, Stra? Po?arna, Stra? Miejska, Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Filomatów Chojnickich; Szpital Specjalistyczny im. J. ?ukowicza, More Maiorum, Zak?ad Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór

Patronat honorowy: Minister Marek Biernacki, Przewodnicz?cy RM Miros?aw Janowski, Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster, z-ca Burmistrza Edward Pietrzyk, Ks. Kan. Jacek Dawidowski

Inf. UM Chojnice

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo