Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

ZAJ?CIA TEATRALNE DLA DOROS?YCH W OK ??G2016-03-23

zajecia_teatralne_dla_doroslych_w_ok_lag

Serdecznie zapraszamy wszystkie doros?e, odwa?ne osoby pragn?ce sprbowa? swych si? na scenie teatralnej. Podczas cotygodniowych spotka? skupimy nasza prac? na szkoleniu naszego aktorskiego warsztatu, pracy nad ruchem, gestem, dykcj?. Nie b?d? to czysto teoretyczne zaj?cia. Prawdziwy scenariusz spektaklu teatralnego, przeniesie nas w inny ?wiat w ktrym ka?dy uczestnik b?dzie mg?, cho? na chwil?, sta? si? kim? innym. Zapraszamy.

PIERWSZE SPOTKANIE 31.03.2016 ( CZWARTEK) godz. 17.00.

info.http://czersk.pl/zajecia-teatralne-dla-doroslych-w-ok-lag/

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo