Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Konkurs grantowy Fundusz Akumulator Społeczny2016-04-06

konkurs_grantowy_fundusz_akumulator_spoleczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie grantowym Fundusz Akumulator Społeczny współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO.

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego, aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od godz. 13.30 dnia 21 marca do godz. 13.30 dnia 20 kwietnia 2016 r.

W ramach konkursu można ubiegać się o jeden z następujących rodzajów dotacji:
- na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 500,00 zł lub grant do 5 000,00 zł)
- na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 5 000,00 zł)

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie tylko jeden wniosek.
Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 maja do 15 października 2016 r.
Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą systemu www.witkac.pl
Przed rozpoczęciem sporządzania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie.

http://brusy.pl/?a=22&lg=pl&id=19118

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo