Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Aktualności

Chojnickie Centrum Kultury z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zaprasza 12 października o godz. 18:00 na koncert muzyki klasycznej polskich kompozytorów.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza od 13 do 24 października na “Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej”. Szeroki program obchodów umieszczony został poniżej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Ministerstwo Przedsi?biorczo?ci i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci serdecznie zapraszaj? na spotkanie informacyjne, ktre odb?dzie si? 25 pa?dziernika 2018 roku w Hotelu Odejewscy, Nie?ychowice 1, w Chojnicach.

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza w sobotę 15 września na projekt, w ramach którego obejrzeć będzie można 3 interesujące spektakle.

Wjt Gminy Chojnice zaprasza do udzia?u w warsztatach konsultacyjnych zwi?zanych z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obr?bu geodezyjnego Silno, gm. Chojnice.

Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na Metropolitalny Kongres Rewitalizacji, wyj?tkowe wydarzenie organizowane w Gda?sku przez Samorz?d Wojewdztwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Coroczny dwudniowy Metropolitalny Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotka?, wyst?pie? i ciekawych dyskusji ekspertw na tematy zwi?zane z prowadzeniem procesw rewitalizacji miast.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od września 2018 rozpoczyna wdrażanie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze.”

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska zapraszają na Zaborskie Dożynki Gminne, podczas których odbędzie się

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej
do udziału w bezpłatnych warsztatach:

„Własna firma – sposób na wymarzoną pracę"

Chojnickie Centrum Kultury oraz Bractwo Rycerskie herbu TUR zapraszaj? na 12 edycj? Turnieju Rycerskiego, ktry odb?dzie si? w sobot? 25 sierpnia 2018 r. w chojnickiej Fosie Miejskiej.

Miasto i Gmina Brusy zaprasza na XI Zaborski Turniej Petanque  26 sierpnia 2018 r. (niedziela)

Wsplnie zLGR Morenka, Samorz?dem Wojewdztwa Pomorskiego zapraszamy 8 wrze?nia 2018 r. na Rajd Kaszubskiej Marszruty wramach zadania Pomorskie ko?em si? toczy do Chojnic.

PAIH EXPO 2018

2018-08-17

PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granic?, ktre odb?dzie si? 25 pa?dziernika br. na PGE Narodowym w Warszawie.

Burmistrz Brus Witold Ossowski i Proboszcz Parafii Wszystkich ?wi?tych w Brusach ks. Jan Flaczy?ski zapraszaj? na koncert Serce za serce. Brusy rok po nawa?nicy w ?rod?, 15 sierpnia.

Centrum Edukacyjno Wdro?eniowe w Chojnicach serdecznie zaprasza do wzi?cia udzia?u w bezp?atnych kursach wsp?finansowanych ze ?rodkw Unii Europejskiej!
Kurs skierowany do osb pracuj?cych.

11 i 12 sierpnia w Fosie Miejskiej po raz ósmy odbędą się magiczne noce operetkowe. Tym razem adaptacja jednego z najpopularniejszych przedstawień, „Baron cygański” Straussa a w niedzielę wystąpi niezwykłe trio wokalne Tre Voci.

Podoba Wam si? nasze miasto? A mo?e macie ochot? obejrze? je z niezwyk?ej perspektywy?

PUP w Chojnicach ogłasza nabór na szkolenie grupowe:
,,Kierowca zawodowy - prawo jazdy E/C plus kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C " w ramach

Projekt skierowany do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika zamieszkujących na obszarze powiatu człuchowskiego.

Burmistrz Miasta Chojnice oraz Promocja Regionu Chojnickiego z ogromną przyjemnością zapraszają Państwa do udziału w Dniach Chojnic, które odbędą się w dniach 22 – 24 czerwca 2018 roku .

Forum Aktywizacji Obszarw Wiejskich oraz Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mrnka zapraszaj? wszystkich zainteresowanych na dwudniowe szkolenie pt. Prawo na wsi

Zgodnie z zakresem przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z Pomorza jedną z przewidywanych form wsparcia dla uczniów uzdolnionych są stypendia.
W imieniu Eksperymentarium serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w projekcie "Chemia w Twoich rękach"
Zapraszamy na ,, Odjazdowe urodzinki" 06.06.2018 r.

Co to takiego Projekt „Chemia w Twoich rękach”?
Zajęcia prowadzone są przy współpracy z Fundacją Młody Naukowiec.

Spotkania z historią, twórczością artystyczną, pokazy, koncerty, wernisaże a wszystko to w historycznych wnętrzach a także w plenerach.
Dzięki Twojej pomocy możemy uratować życie wielu osób – zarówno dzieci jak i dorosłych chorych na białaczkę.
S? to bezp?atne wyprawy piesze dla wszystkich zainteresowanych po Parku Narodowym Bory Tucholskie wraz z przewodnikiem. D?ugo?? tras ok. 6-10 km
Miasto i Gmina Brusy 2018

Starosta Chojnicki serdecznie zaprasza Mieszka?cw na 227 ROCZNIC? UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W zwi?zku z mo?liwo?ci? wystawienia stoisk handlowych podczas tegorocznego ?wi?ta Pstr?ga w dniu 07.07.2018 r. w Wojtalu O?rodek Kultury w Czersku uprzejmie informuje, i?:

Kalendarz imprez 2018 - Ośrodek Kultury w Czersku.

W związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym 2018 pragniemy zaktualizować informacje dotyczące bazy noclegowej znajdujące się na stronach
Burmistrz Czerska, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Czersk oraz Ośrodek Kultury w Czersku serdecznie zapraszają sołectwa oraz organizacje pozarządowe z terenu Gminy Czersk do udziału w XII Czerskich Spotkaniach Wielkanocnych.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, organizuje wydarzenie pod nazwą Giełda produktów finansowych – wsparcie pomorskich przedsiębiorców, które

Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach zaprasza Panie do udzia?u
w przedsi?wzi?ciu Chojnicki Marzec na Obcasach",
w ramach ktrego odb?dzie si? szereg bezp?atnych warsztatw i spotka?

MULTIMEDIA

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo