Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

"ADAPTACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH – „BIAŁE MŁYNY” W CHOJNICACH. PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MŁYNA CHOJNICKIEGO NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"2011-03-10

biale_mlyny

Celem realizacji zadania była przebudowa i rozbudowa obiektu zabytkowego „Młyna Chojnickiego” ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach.

Zaproponowana architektura wypełniła lukę w zabudowie części miasta i przyczyniła się do wydobycia walorów architektonicznych dawnych młynów. Prowadzenie robót budowlanych nie wpłynęło na zachowanie historycznych wartości przestrzennych i architektonicznych zabytku. Budynek zaprojektowany został pod kątem funkcjonowania w nim dwóch ośrodków społecznych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

W celu zapewnienia jak najsprawniejszego ich funkcjonowania oraz zachowania neutralności zastosowano podział, przypisując każdemu z ośrodków osobną kondygnację, a tam gdzie było to możliwe wprowadzono pomieszczenia wspólne. Zaprojektowany obiekt posiada następujące parametry:

• powierzchnie zabudowy 280,14 m2

• powierzchnia użytkowa 909,87 m2

• kubatura 3 500,59 m3

Budynek został wyposażony w następujące instalacje: instalacja elektroenergetyczna, instalacja odgromowa, instalacja RTV, monitoringu, telefoniczna, komputerowej, instalacja C. O., instalacja wody, instalacja kanalizacji, instalacja hydrantowa, instalacja deszczowa.

Wartość projektu wynosi 3 mln 290 tys. zł, projekt został zrealizowany ze środków własnych powiatu chojnickiego.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo