Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

ADAPTACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA W CZYCZKOWACH NA POTRZEBY SOCJALNO - SPORTOWE2013-08-21

ue_zlewnia_mleka_brusy

 

Projekt pn. „Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno – sportowe” realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i nadbudowa budynku zlewni mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek socjalno – sportowy. W ramach inwestycji, przy szczycie istniejącego budynku, dobudowana zostanie zadaszona scena na organizację imprez plenerowych, powstanie także parking dla samochodów osobowych. Po realizacji zadania w budynku znajdą miejsce szatnie, zaplecze magazynowe, sanitariaty.

Beneficjent: Gmina Brusy

Okres realizacji: 2013

Całkowity koszt inwestycji: 587.301,93 zł

Kwota pozyskanych środków: 382.091,00 zł

 

fot. http://www.brusy.pl

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo