Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Budynki i lokale u?ytkowe

dodaj nowy
Tutaj mo?esz doda? now? ofert? korzystaj?c z przycisku po prawej stronie.

Wyniki wyszukiwania:

Sprzeda? lokalu przy ul. ?anowej 11A w Chojnicach.

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. ?anowa 11A/28, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Lokal mieszkalny nr 28 o pow. u?ytkowej 45,9 m2 wraz z udzia?em 459/144606 cz??ci w prawie wsp?w?asno?ci gruntu dzia?ki nr 4252 o powierzchni 15 255. Teren znajduje si? w strefie funkcjonalnej mieszkalnictwa i us?ug. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci. Przetarg odb?dzie si? w dniu 4 marca 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach.
Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 34

dodane: 2011-01-20

Pełny adres: ul. Piłsudskiego 34, 89-620 Chojnice

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Chojnicach tel. /52/ 397 18 00 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

ul. Piłsudskiego 34. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 98,17 m² wraz z udziałem 29/100 części w prawie własności nieruchomości wspólnej.
Przeznaczenie: Istniejaca strefa mieszkalnictwa i usług.
Urząd Miejski w Chojnicach tel. /52/ 397 18 00 http://nieruchomosci.chojnice.pl/
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo