Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

Czwartkowe spotkania informacyjne w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gda?sku2011-03-08

czwartkowe_spotkanie_informacyjne_10_03_2011

Agencja Rozwoju Pomorza S.A w Gda?sku zaprasza Wnioskodawcˇw na Czwartkowe Spotkania Informacyjne organizowane w ich siedzibie.

Spotkania maj? pomˇc sprawnie i szybko rozliczy? projekty oraz otrzyma? ?rodki unijne.

Ju? 10 marca br. odb?dzie si? spotkanie dotycz?ce zasad ubiegania si? o dofinansowanie w ramach Dzia?ania 1.4 oraz prawid?owej realizacji i rozliczania projektˇw dla Dzia?ania 1.4 - 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wi?cej informacji na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo