Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Czwartkowe Spotkania Informacyjne w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A w Gda?sku2011-02-09

czwartkowe_spotkania_informacyjne

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza Wnioskodawców na Czwartkowe Spotkania Informacyjne organizowane w ich siedzibie. Spotkania maj? pomóc sprawnie i szybko rozliczy? projekt i otrzyma? ?rodki unijne.

Tematyka spotka?:
•prawid?owa realizacja i rozliczanie projektów;
•poprawne przygotowanie wniosku o p?atno?? wraz z za??cznikami;
•prawid?owa interpretacja i stosowanie zapisów umów o dofinansowanie;
•najcz??ciej pope?niane b??dy.

Szczegó?owe informacje oraz terminy spotka? mo?na znale?? na stronie: http://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=1124

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo