Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

CZYSTE POWIETRZE POMORZA2018-02-22

czyste_powietrze_pomorza

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE POMORZA" DOTYCZ?CEGO WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA, DLA KTÓREGO PALIWEM JEST OBECNIE W?GIEL, KOKS LUB MIA?.

Mo?liwa jest instalacja kot?a opalanego gazem, biomas? (pelet, drewno itp...), olejem opa?owym lub instalacja pompy ciep?a.

 

Nabór wniosków odb?dzie si? w dniach od 03.04.2018 do 17.04.2018 r. w Urz?dzie Gminy w Chojnicach.

 

Regulamin naboru oraz dokumenty do pobrania, w tym wniosek zostan? opublikowane na naszej stronie w dniu 30.03.2018 r. (po przyj?ciu programu przez Rad? Gminy w Chojnicach).

Poni?ej zamieszczamy link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku dot. konkuru ,,Czyste Powietrze Pomorza" do którego Gmina Chojnice po zako?czeniu naboru w?ród mieszka?ców b?dzie aplikowa?a o ?rodki na wymian? ?róde? ciep?a.

Kliknij aby przej?? na stron? WFO?iGW

CZYSTE POWIETREZ POMORZA

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo