Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

DNI CHOJNIC 20182018-06-18

dni_chojnic_2018

Burmistrz Miasta Chojnice oraz Promocja Regionu Chojnickiego
z ogromn? przyjemno?ci? zapraszaj? Pa?stwa do udzia?u w Dniach Chojnic, które odb?d? si? w dniach 22 – 24 czerwca 2018 roku .

W ramach imprezy odbywa si? Jarmark ?wi?toja?ski i Prezentacje Gospodarcze. Jest to jedna z najciekawszych imprez plenerowych, które goszcz? wspania?ych rzemie?lników, twórców ludowych, artystów, kolekcjonerów z ca?ej Polski.
Moc atrakcji b?dzie czeka? na mieszka?ców i odwiedzaj?cych Chojnice turystów. W tym roku go?ci? b?dziemy w pi?tek zespó? Poparzeni Kaw? Trzy,a w sobot? zespó? Wilki. W niedziel? natomiast odb?dzie si? wspania?y Koncert ?wi?toja?ski zwi?zany z 25-leciem nadania ko?cio?owi farnemu godno?ci Bazyliki Mniejszej.

 

Program:

Pi?tek 22.06

19.00 – uroczyste otwarcie Dni Chojnic-Jarmarku ?wi?toja?skiego – Prezentacji  Gospodarczych

19.30 – Big Band Chojnice

21.00 – Poparzeni Kaw? Trzy

 

Sobota 23.06

11.00 – Studio Ta?ca Move Your Body

12.00 – Intronizacja Króla Kurkowego

13.00 – Poleska Zorka

18.30 – MP2

20.30 – Wilki

22.00 – Dyskoteka pod gwiazdami – Bogdan Duraj

 

Niedziela 24.06

11.00 – Dzieci?co-M?odzie?owy Zespó? Folklorystyczny „Kaszëbe”

12.00 – 16.00  Koncert ?wi?toja?ski. Wyst?pi? : Schola “Bazyliszki” z Chojnic, Chór Gospel z Cz?uchowa, Chór “Lutnia” z Chojnic, Zespó? Dzieci?tka Jezus – Wspólnota Odnowy w Duchu ?wi?tym im. Dzieci?tka Jezus z Chojnic, Zespó? “Effatha” z Wi?cborka.

16.30 – „Muzyczne niespodzianki” – ?piewaj? Liliana Kafel, Maja Dykier, Kornelia Mazur

17.30 – „Pogoda na dom” – koncert  Ady Gostkowskiej. Go?cinnie Maciej Wilk.

 

Stary Rynek/ul. 31 Stycznia/ul. Ko?ciuszki – stoiska z regionalnymi produktami, wyrobami twórców ludowych i r?kodzielników, zbiory kolekcjonerów, prezentacje lokalnych firm, atrakcje dla dzieci.

10.00 – 15.00 Fosa Miejska  niedziela –  prezentacja samochodów – Automobilklub Chojnicki


Organizatorzy:
Promocja Regionu Chojnickiego, Urz?d Miejski

Partnerzy:
Transport Krajowy i Mi?dzynarodowy Bronis?aw Gwi?dziel,
Zak?ad Produkcyjno-Us?ugowo-Handlowy “TEMIS”,
Automobilklub Chojnicki,
M&G Szopi?scy Technika grzewcza i Sanitarna,
PHP Bagietka Sp. z o.o.

?ród?o

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo