Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Dotacje na innowacje dla MŚP2015-08-13

dotacje_na_innowacje_dla_msp

Bon na innowacje to program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem inicjatywy jest pobudzanie współpracy sfery małych i mikro przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi oraz zmniejszenia barier finansowych, blokujących współpracę nauki i biznesu. Dzięki dotacjom najmniejsze przedsiębiorstwa są w stanie sfinansować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu i technologii, świadczone przez jednostkę naukową.

Program przeznaczony jest na:

  • Zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowym, czyli wydziałami uczelni, instytutami badawczymi, wydziałami uczelni, jednostkami PAN-u;
  • Realizacja usług dotyczących wdrożenia oraz rozwoju produktu lub technologii, świadczonych przez jednostkę naukową;
  • Opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących rozwiązań lub wyrobów danego przedsiębiorstwa

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Wnioski będzie można składać w terminie: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Dla zainteresowanych firm zarezerwowano ponad 46 milionów złotych.

Więcej informacji i dokumentację konkursowa znajdziesz na stronie: PARP

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo