Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Gie?da produktów finansowych – wsparcie pomorskich przedsi?biorców2018-03-12

gielda_produktow_finansowych_

Marsza?ek Województwa Pomorskiegooraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menad?er Funduszu Funduszy Województwa Pomorskiego, realizuj?cy na terenie województwa pomorskiego projekt Pomorski Fundusz Rozwoju 2020

serdecznie zaprasza na spotkanie

,,Gie?da produktów finansowych - wsparcie dla pomorskich przedsi?biorców"

które odb?dzie si? 15 marca 2018 roku w godz. 11.00 - 15.00
w Hotelu PURO Gda?sk Stare Miasto,
ul. St?giewna 26, 80-750 Gda?sk.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim przedsi?biorcom, którzy poszukuj? alternatywnych ?róde? finansowania swojej dzia?alno?ci. Konferencj? otworz? uroczy?cie Marsza?ek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie poprowadzi Juliusz Kaszy?ski - dziennikarz TVN.

Udzia? w konferencji jest bezp?atny. Formularz rejestracyjny dost?pny jest na stronie www.rpo.bgk.pl
Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkie dodatkoer informacje dotycz?ce konferencji mo?na uzyska?
pod numerem tel. 22 599 81 33
e-mail: edyta.zag@bgk.pl oraz na stronie rpo.bgk.pl

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo