Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Instytucje otoczenia biznesu

dodaj nowy
Instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi dla przedsiębiorców

Wyniki wyszukiwania:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny Biuro Powiatowe

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: Młodzieżowa 44
89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: 0523962800


Branża: Urz?dy - pozosta?e

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Agencja Rozwoju Pomorza S.A Punkt Konsultacyjny w Chojnicach

dodane: 2011-01-03

Pełny adres: Cechowa 3 (II piętro)
89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: 52 397 29 72; 397 90 12

konsultacje.chojnice@arp.gda.pl
http://www.arp.gda.pl

Branża: Urz?dy - pozosta?e

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Konsultanci ARP S.A.
udzielają bezpłatnie informacji m.in. na temat:

•podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
•możliwości uzyskania wsparcia z Unii Europejskiej;
•Funduszy UE oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych;
•terminów konkursów oraz naborów wniosków o dofinansowanie;
•obsługi Generatora Wniosków MSP RPO WP 2007-13;
•możliwości uzyskania wsparcia z innych źródeł oraz możliwości uzyskania innych usług specjalistycznych itp.

Centrum Edukacyjno - Wdro?eniowe

dodane: 2012-01-11

Pełny adres: Marsz. J. Pi?sudskiego 30a
89-620 Chojnice

Dane kontaktowe: /52/ 33 44 450
/52/ 33 44 451
biuro@cewchojnice.eu
http://cew.bizneschojnice.eu

Branża: Urz?dy - pozosta?e

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Us?ugi doradcze dla przedsi?biorcw, wynajem sali szkoleniowej

Gminny Zarz?d O?wiaty

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Dane kontaktowe: 0523982234

gzo@brusy.pl
http://www.brusy.pl

Branża: Urz?dy - pozosta?e

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: Pietruszkowa 28
89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: 0523973553

piwchoj@gdansk.wiw.gov.pl

Branża: Urz?dy - pozosta?e

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Oddział

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: Strzelecka 29
89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: 0523972523

o-chojnice@piorin.gov.pl

Branża: Urz?dy - pozosta?e

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Pomorska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: 31 Stycznia 56 (budynek Starostawa Pwiatowego - pokj nr 72)
89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: 0523966555


Branża: Urz?dy - pozosta?e

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Terenowy Punkt Paszportowy

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: 0523972845


Branża: Urz?dy - pozosta?e

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: 0523966551

pinb.chojnice@gda.winb.gov.pl
http://www.bip.gda.winb.gov.pl

Branża: Urz?dy - pozosta?e

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Powiatowy Urz?d Pracy

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: Lichnowska 5
89-620 Chojnice

Dane kontaktowe: 0523950700

gdch@praca.gov.pl
http://www.pup.chojnice.info.pl

Branża: Urzędy Pracy

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Powiatowy Urz?d Pracy - Punkt Obs?ugi Klienta w Brusach

dodane: 2010-11-19

Pełny adres: Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Dane kontaktowe: tel. 523969311


Branża: Urzędy Pracy

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Powiatowy Urząd Pracy - Punkt Obsługi Klienta w Czersku

dodane: 2010-11-19

Pełny adres: Kościuszki 21
89-650 Czersk

Dane kontaktowe: tel. 523953265
tel. 523953215

Branża: Urzędy Pracy

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach Filia

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: Ko?ciuszki 21
89-650 Czersk

Dane kontaktowe: 0523953265


Branża: Urzędy Pracy

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach Filia

dodane: 2010-11-15

Pełny adres: Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Dane kontaktowe: 0523969311


Branża: Urzędy Pracy

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

S?d Rejonowy

dodane: 2010-11-19

Pełny adres: M?y?ska 30
89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: tel. 523952702


http://www.chojnice.sr.gov.pl

Branża: Sądy

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo