Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Jak założyć firmę?

Portal dla start-upów!!2015-07-07

Dla wszystkich, którzy zainteresowani są rozpoczęciem działalności gospodarczej i założeniem własnej firmy, dla tych, którzy mają pomysł, a nie wiedzą jak go zrealizować, dla tych, którzy szukają pomocy oraz informacji potrzebnych przedsiębiorcy i potencjalnemu nowemu biznesmenowi uruchamiamy portal społecznościowy i wsparcia rozwoju nowych przedsięwzięć typu startup!

Krok pierwszy: koncesje, zezwolenia i inne uprawnienia2015-02-27

jak_zalozyc_firme_koncesje

Kiedy mamy pomysł na biznes, możemy rozpocząć proces zakładania firmy. Sporządzamy biznesplan, nie zapominając o analizie SWOT, która pozwoli nam zdiagnozować mocne i słabe strony planowanej działalności. Należy zastanowić się ponadto nad wyborem formy prawnej – czy ma być to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka osobowa, itp. W zależności od tego na jaką formę prawną się zdecydujemy, potrzebne nam będą większe lub mniejsze środki finansowe.

Krok drugi: wybór formy opodatkowania dochodów2015-03-09

jak_zalozyc_firme_forma_opodatkowania

Wybór formy opodatkowania jest bardzo istotny, ponieważ wpływa on na wysokość przyszłego podatku (który musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego) jak również na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych (co ma wpływ na koszty, które poniesiesz zlecając to do biura rachunkowego).

Krok trzeci: rejestracja2015-03-09

jak_zalozyc_firme_rejestracja

Do 1 lipca 2011 r., aby otworzyć własną działalność gospodarczą należało udać się do urzędu gminy/miasta, ZUS-u oraz innych instytucji. Dziś rejestracja jest o wiele prostsza. Wystarczy odwiedzić stronę internetową firma.gov.pl, wypełnić formularz CEIDG-1.

Krok czwarty: REGON2015-03-09

jak_zalozyc_firme_regon

Po złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organ, w którym wniosek złożono sam przesyła odpowiednie dokumenty do Urzędu Statystycznego. Twój numer REGON zostanie nadany przez GUS w ciągu 7 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1.

Krok piąty: rachunek bankowy i pieczątka firmowa2015-03-09

jak_zalozyc_firme_rachunek_bankowy
Rachunek firmowy może być używany wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS.

Krok szósty: NIP2015-03-09

jak_zalozyc_firme_nip

Składając CEIDG-1 uzyskasz NIP oraz dokonasz wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli będziesz prowadził działalność w formie spółki cywilnej musisz z pozostałymi wspólnikami wypełnić i złożyć formularz NIP-2 (wraz z załącznikami m.in. NIP-D informacja o wspólnikach, NIP-C informacja o miejscach wykonywania działalności – jeśli więcej niż jedno).

Krok siódmy: Państwowa Inspekcja Pracy2015-03-09

jak_zalozyc_firme_pip

Kodeks pracy wymaga od przedsiębiorcy zawiadomienia właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie zatrudnionych pracowników itp., co powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca ma również obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo