Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Jesteś bezrobotny? Pozyskaj środki na otwarcie działalności gospodarczej! PUP Chojnice ogłasza konkurs!2015-08-25

srodki_na_podjecie_dzialalnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, że w dniach od 7 września 2015 r. do 11 września 2015 r. trwać będzie nabór wniosków od osób bezrobotnych ubiegających się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach konkursu nr 5/DOT/2015.

Konkurs skierowany jest do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

bezrobotnych do 30. roku życia,
bezrobotnych długotrwale,
bezrobotnych powyżej 50. roku życia,
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia,
bezrobotnych niepełnosprawnych.

Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na www.chojnice.praca.gov.pl

źródło: PUP Chojnic, UMiG Brusy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo