Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

KALENDARZ IMPREZ2012-06-12

CZERWIEC

 • 14 czerwca
  II Zaborska Olimpiada Osb Niepe?nosprawnych - Brusy 2012
  Organizator: stowarzyszenie Na Rzecz Osb Niepe?nosprawnych "Ty i Ja" w Brusach, Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Brusach
  Miejsce: Stadion Miejski w Brusach
 • 15 czerwca
  Powitanie lata Organizator: Pizzeria Pablo, Centrum Kultury i Biblioteki
  Miejsce: Pizzeria Pablo
 • 24 czerwca
  Indywidualne otwarte zawody strzeleckie z KPN o Puchar Przewodnicz?cego Rady Powiatu
  Organizator: MK LOK Brusy, Gmina Brusy, Rada Powiatu Chojnickiego
  Miejsce: OSP Brusy
 • 29 czerwca
  Dyskusyjny Klub Ksi??ki
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
 • 30 czerwca
  Festyn archeologiczny w Le?nie 1 lipca
  Organizator: Stowarzyszenie M?odych Archeologw z Brus (grupa wojw wiki?skich GAUTAR, Gmina Brusy
  Miejsce: Cmentarzysko kurhanowe w Le?nie

LIPIEC

 • Spotkanie integracyjne po??czone z konkursem o staropolskich sianokosach tzw. "Dziady so?ectwa Gacnik
  Organizator: Rada So?ecka So?ectwa Gacnik, Gmina Brusy
 • 1 lipca
  Festyn sportowy promuj?cy miejscowo?? Kosobudy
  Organizator: Rada So?ecka Kosobudy, Stowarzyszenie Kosobudy, Gmina Brusy
  Miejsce: Boisko sportowe w Kosobudach
 • 7 lipca
  Noc w Bibliotece
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki
 • 11 - 15 lipca
  Zaborski Sp?yw Kajakowy
  Organizator: Ochotnicza Stra? Po?arna, Gmina Brusy
 • 15 lipca
  X Igrzyska Pla?owe
  Organizator: Gmina Brusy
  Miejsce: Czernica
 • 20 - 29 lipca
  Oglnopolski Plener Plastyczny
  Organizator: Galeria Oczko, Zaborskie Towarzystwo Naukowe
  Miejsce: Galeria Oczko w M?cikale
 • 24-29 lipca
  XVIII Mi?dzynarodowy Festiwal Folkloru Dni Kultury Kaszubskiej
  Organizator: KZF Krebane, Gmina Brusy, Centrum Kultury i Biblioteki
  Miejsce: Stadion Miejski w Brusach

SIERPIE?

 • Do?ynki wiejskie so?ectwa Czarnowo
  Organizator: Rada So?ecka Czarnowo, Gmina Brusy
  Miejsce: Boisko sportowe w Czarnowie
 • Festyn Letni
  Organizator: Rada So?ecka Lubnia, Gmina Brusy
  Miejsce: Boisko sportowe w Lubni
 • Festyn jagodowy z konkursem na deser jagodowy
  Organizator: Rada So?ecka Wielkie Che?my, Gmina Brusy
  Miejsce: Wielkie Che?my
 • 4 sierpnia
  Pieczenie chleba w Widnie
  Organizator: Gmina Brusy, Centrum Kultury i Biblioteki
  Miejsce: Widno
 • 19 sierpnia
  VI Zaborski Turniej Gry w Boule Pentanque
  Organizator: Gmina Brusy, Sklep Segitta Arkadiusz Frymark z Brus
  Miejsce: Stadion Miejski w Brusach
 • 25 sierpnia
  Festyn ?liwkowy po??czony z turniejem sportowym promuj?cym miejscowo?? w so?ectwie Le?no
  Organizator: Rada So?ecka So?ectwa Le?no, Gmina Brusy
  Miejsce: Le?no

WRZESIE?

 • sierpie?/wrzesie?
  Festyn Grzybowy
  Organizator: Stowarzyszenie Kobiet Nad Brd?, OSP M?cika?, Gmina Brusy
  Miejsce: M?cika?
 • wrzesie?
  Do?ynki wiejskie So?ectwa Brusy - Jaglie
  Organizator: Rada So?ecka Brusy- Jaglie, Gmina Brusy
  Miejsce: Plac przy Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach
 • 9 wrze?nia
  Zaborskie Do?ynki Gminne
  Organizator: Gmina Brusy, Centrum Kultury i Biblioteki
  Miejsce: Stadion Miejski w Brusach.
 • 11 wrze?nia
  Indywidualne i dru?ynowe zawody z KPN dla stowarzysze?, instytucji i zaproszonych zespo?w z miasta i gminy Brusy
  Organizator: MK LOK Brusy, Gmina Brusy
  Miejsce: OSP Brusy
 • 28 wrze?nia
  Dyskusyjny Klub Ksi??ki
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
 • 29 wrze?nia
  ?wiatowy Dzie? G?o?nego Czytania
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

PA?DZIERNIK

 • Festyn Ziemniaczany
  Organizator: Rada So?ecka Czapiewice, Gmina Brusy
  Miejsce: Czapiewice pa?dziernik grudzie?
 • Kurs komputerowy dla seniorw
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
 • 14 pa?dziernika
  Indywidualne zawody strzeleckie (pojedynek) o Puchar Prezesa MK LOK dla najlepszych zawodnikw z miasta i gminy Brusy indywidualne zaproszenia
  Organizator: MK LOK Brusy, Gmina Brusy
  Miejsce: OSP Brusy
 • 14 pa?dziernika
  Urodziny Kubusia Puchatka Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
 • 31 pa?dziernika
  Dyskusyjny Klub Ksi??ki
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

LISTOPAD

 • listopad 2012 / luty 2013
  Gminna Liga Tenisa Sto?owego
  Organizator: Stowarzyszenie Kosobudy, Gmina Brusy, Szko?a Podstawowa w Lubni, Szko?a Podstawowa w Kosobudach
  Miejsce: Sala gimnastyczna Szko?y Podstawowej w Kosobudach
 • listopad
  Pomorski Konkurs Plastyczny Jesie? na Kaszubach
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
 • 11 listopada
  Obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
 • 18 listopada
  Indywidualne i dru?ynowe Mistrzostwa Miejsko Gminne dla m??czyzn z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci
  Organizator: MK LOK Brusy, Gmina Brusy
  Miejsce: OSP Brusy
 • 30 listopada
  Dyskusyjny Klub Ksi??ki
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

GRUDZIE?

 • grudzie? 2012/stycze? 2013
  IX Halowa Liga Pi?ki No?nej o Puchar Burmistrza Brus
  Organizator: Gmina Brusy, Dyrektor S. P. im Jana Paw?a II w Brusach
  Miejsce: Sala gimnastyczna Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Brusach
 • grudzie?
  Konkurs Plastyczny Projekt pocztwki Wigilijnej
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
 • grudzie?
  Koncert wigilijny
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
 • grudzie?
  Szopka Bo?onarodzeniowa
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
 • grudzie?
  Kaszubski Wieczr Wigilijny w: Czarni?u, Czyczkowach
  Organizator: Rady So?eckie, Gmina Brusy
  Miejsce: Gmina Brusy
 • 16 grudnia, godz. 10:15
  Mistrzostwa MK LOK w Brusach
  Organizator: MK LOK Brusy, Gmina Brusy Miejsce: OSP Brusy
 • 16 grudnia, godz. 15:00
  Indywidualne i dru?ynowe Mistrzostwa Miejsko Gminne dla OSP z gminy Brusy
  Organizator: MK LOK Brusy, Gmina Brusy, Komendant Powiatowy OSP Miejsce: OSP Brusy
 • 28 grudnia
  Dyskusyjny Klub Ksi??ki
  Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

opr. Promocja regionu Chojnickiego Sp. z o.o.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo