Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

KONCERT MUZYKI POLSKIEJ2018-10-08

koncert_muzyki_polskiej

Chojnickie Centrum Kultury z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci zaprasza
12 pa?dziernika
o godz. 18:00 na koncert muzyki klasycznej polskich kompozytorw.

Absolwenci Akademii Muzycznej w Gda?sku, arty?ci zwi?zani z Cappell? Gedanensis, Oper? Ba?tycka i Akademi? Muzyczn? w Gda?sku, w podziemiach Ko?cio?a Gimnazjalnego wykonaj? koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci. W repertuarze znajdzie si? wybr pie?ni i miniatury polskiej XIX wieku, spo?rd twrczo?ci m.in. Chopina, Moniuszki, Kar?owicza. Utwory skomponowane w czasach, gdy Polska nie by?a jeszcze niepodleg?a, przepe?nione s? patriotyczn? zadum?, s?owia?sk? refleksj?, ale te? niekiedy przytupem poloneza czy zadziorem ludowego obertasa.

Wyst?pi?:

Klaudia Trzasko sopran

Piotr Wierzchnicki baryton

Alicja R?ycka wiolonczela

Paulina Leda fortepian

Centrum Sztuki Colllegium ARS (podziemia ko?cio?a gimnazjalnego)
Pi?tek 12 pa?dziernika 2018 r., godz. 18:00.

Wst?p wolny. Zapraszamy!

?rd?o

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo