Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy2011-04-15

konkurs_dla_ngo_w_ramach_wspolpr_szwajcar_pol_

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pomoc przyznawana jest krajowym i międzynarodowym projektom na rzecz zrównoważonego ekonomicznie i społecznie rozwoju. Wsparcie uzyskują projekty skoncentrowane na takich zagadnieniach, jak: bezpieczeństwo, wsparcie rozwoju regionalnego, poprawa stanu środowiska i infrastruktury, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój społeczny i rozwój zasobów ludzkich.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ustanowiony został specjalny instrument finansowy – tzw. Grant Blokowy, a w jego obrębie 2 fundusze: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz Fundusz Partnerski.

Pierwszy nabór Wniosków do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych potrwa od 31 marca do 31 maja 2011 r.
Wnioski należy złożyć do 31 maja 2011 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej http://www.swissgrant.pl/ w zakładce „FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” oraz pod numerem telefonu 48 22 339 45 45.

źródło: strona internetowa Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo