Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Konkurs na logo Centrum Edukacyjno - Wdro?eniowego w Chojnicach roztrzygni?ty2011-08-12

konkurs_na_logo_cew_roztrzygniety

W dniu 10.08.2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56, zebra?a si? komisja konkursowa w sk?adzie:
1. Wicestarosta- Przemys?aw Biesek- Talewski
2. Cz?onek Zarz?du- Marek Szczepa?ski
3. Grafik Petrus Polska Sp. z o.o. - Bartek Ostrowski
ktra jednog?o?nie stwierdzi?a, ?e spo?rd trzech nades?anych prac konkursowych, na ktre oddano najwi?cej g?osw sms-owych zwyci?sk? prac? jest praca z numerem 7.

Zgodnie z regulaminem konkursu autor zwyci?skiej pracy otrzyma nagrod? w postaci cyfrowego aparatu fotograficznego. Nagrod? dla autora zwyci?skiej pracy dostarczy Powiat Chojnicki z siedzib? w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo