Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Konkurs na opracowanie logo projektu "Sie? Kreatywnego Biznesu"2011-07-07

konkurs_na_logo_siec_kreatywnego_biznesu

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do udzia?u w konkursie na stworzenie i opracowanie logo projektu "Sie? Kreatywnego Biznesu".
Konkurs skierowany jest do przedstawicieli zawodw kreatywnych oraz studentw szk? artystycznych z wojewdztw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Zwyci?skie logo b?dzie wykorzystywane na wszystkich materia?ach informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych projektu.

Prace konkursowe nale?y dostarczy? osobi?cie lub nades?a? do 21 lipca 2011 r. do godz. 15.00 na adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., ul. Arko?ska 6, 80-387 Gda?sk. Szczeg?owe informacje oraz warunki uczestnictwa w konkursie znajduj? si? w Regulaminie konkursu. Zwyci?zca konkursu otrzyma nagrod? pienie?n? w wysoko?ci 3 500 PLN.

Projekt "Sie? Kreatywnego Biznesu" jest realizowany we wsp?pracy z Toru?sk? Agencj? Rozwoju Regionalnego i Wojewdztwem Pomorskim. Jego celem jest wsparcie i rozwj przemys?w kreatywnych w wojewdztwie pomorskim i kujawsko-pomorskim.
Projekt jest wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Wi?cej informacji, w tym Regulamin konkursu oraz karta zg?oszeniowa znajduj? sie na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo