Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

MASKOTKA GMINY BRUSY WRAZ Z KOLOPORTAŻEM FOLDERÓW I ULOTEK, SPOSOBEM NA PROMOCJĘ WALORÓ PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH REGIONU2013-08-21

ue_maskotka_brusy

Zadanie pn. "Maskotka Gminy Brusy wraz z kolportażem folderów i ulotek, sposobem na promocję walorów przyrodniczych i kulturowych regionu" realizowane w ramach Osi 4 działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowana inwestycja znajduje się na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy.

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu zaplanowano: ogłoszeniu otwartego konkursu na zaprojektowanie maskotki Gminy Brusy wraz z jej nazwą, logiem i hasłem promującymi region - walory przyrodnicze i kulturalne Gminy Brusy. Następnie zakup maskotki 2-metrowej (kostium) 2 szt. oraz małych maskotek (20-40cm) w ilości 550 szt., które stanowić będą miniaturę wybranej maskotki. Planuje się również wydanie folderu promującego lokalne walory przyrodnicze i kulturowe regionu w nakładzie 1200 szt. a także ulotek promujących walory i atrakcje turystyczne regionu w nakładzie ok. 5 tys. szt.

Beneficjent: Gmina Brusy

Okres realizacji: 2013

Całkowity koszt inwestycji: 43.788,31 zł

Kwota pozyskanych środków: 25 tys. zł

info. zdj. Um Brusy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo