Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BRUSACH2013-08-22

ue_energia_odnawialna_brusy

 

Projekt pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach” realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

 

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury cieplnej polegającą na instalacji pomp ciepła oraz termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: Urzędu Miejskiego w Brusach i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

Beneficjent: Gmina Brusy

Okres realizacji: 2013-2014

Całkowity koszt inwestycji: 2.688.902,74 zł

Dofinansowanie: 900.244,00 zł

 

info. zdj. UM Brusy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo