Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

MOJE BOISKO - ORLIK 20122010-11-15

mojeboiskoorlik2012

W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w powiecie chojnickim wybudowanych zostało osiem kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym.

Nowoczesne kompleksy sportowe powstały w Brusach, Chojnicach, Charzykowach, Czersku i Malachinie:

- Brusy, ul. Armii Krajowej 1, przy Klubie Sportowym

- Chojnice, ul. Lichnowska, przy Szkole Podstawowej nr 3

- Chojnice, ul. Kościerska 11, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

- Chojnice, ul. Wojska Polskiego

- Chojnice, ul. Tuwima 2, przy Zespole Szkół nr 7

- Charzykowy, ul. Szkolna 1, przy Zespole Szkół

- Czersk, ul. Szkolna 3, przy Zespole Szkół Licealnych

- Malachin, ul. Główna 11, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Budowa boisk przyczyniła się do poprawy kondycji i tężyzny fizycznej dzieci i młodzieży, pozwoliła na zagospodarowanie czasu „na świeżym powietrzu”, pozytywnie oddziałując na zdrowie. Dodatkowym atutem realizacji inwestycji jest fakt wielofunkcyjności boisk, co pozwala na rozwój i popularyzację różnych dyscyplin sportowych. Lokalizacja boisk przy placówkach szkolnych pozwoliła wykorzystać te obiekty do zajęć sportowych realizowanych przez uczniów placówek.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo