Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

NIEDZIELNE SPOTKANIA Z PARKIEM DLA NAJM?ODSZYCH2018-02-16

niedzielne_spotkania_z_parkiem_dla_najmlodszych

S? to zaj?cia edukacyjne dla dzieci w wieku 4-10 lat i ich opiekunów, po??czone z zabaw?.

Terminy:

  • 11 marzec 2018r. w godz. 10.30-12.30;
  • 10 czerwiec 2018r. w godz. 10.30-13.30;
  • 16 wrzesie? 2018r. w godz. 10.30-12.30;
  • 9 grudzie? 2018r. w godz. 10.30-12.30.

W wyj?tkowych sytuacjach terminy zaj?? mog? ulec zmiainie. Dok?adne informacje zostan? podane na naszej stronie internetowej w zak?adce aktualno?ci. Zapisy telefonicznie od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem (52) 33 55 127.

Udzia? w zaj?ciach jest bezp?atny.

Wszystkie zaj?cia (oprócz czerwcowych, które odbywaj? si? na Terenowej Bazie Edukacyjnej w Bachorzu) odbywaj? si? w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Choci?skim M?ynie.

?ród?o

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo