Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Nowe kwalifikacje zawodowe – koncepcja kszta?cenia zawodowego w Powiecie Chojnickim2016-02-22

nowe_kwalifikacje_zawodowe

Serdecznie zapraszamy

Dyrektorów Gimnazjów, Pedagogów szkolnych,

Wychowawców klas trzecich oraz przedstawicieli uczniów klas ko?cz?cych gimnazjum

16 marca 2016 roku, o godz. 10.00

na konferencj? po?wi?con? koncepcji kszta?cenia zawodowego w Powiecie Chojnickim, pod tytu?em:

Nowe kwalifikacje zawodowe – koncepcja kszta?cenia zawodowego w Powiecie Chojnickim

Konferencja odb?dzie si? w Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowym przy ul. Pi?sudskiego 30, w Chojnicach.

Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

 

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Marek Jankowski

Cz?onek Zarz?du

 

Program konferencji:

10.00 – 10.05 Oficjalne otwarcie konferencji.

10.05 – 10.15 Koncepcja kszta?cenia zawodowego w Powiecie Chojnickim, przewidziana do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

10.15 – 10.30 Rynek pracy i nowe technologie a koncepcja kszta?cenia zawodowego w Powiecie Chojnickim.

10.30 – 10.40 Kompetencje mi?kkie a rynek pracy i kszta?cenie zawodowe.

10.40 – 10.50 Oferta kszta?cenia i kryteria rekrutacji w Powiecie Chojnickim na rok szkolny 2016/2017.

10.50 – 11.20 Atuty oferty kszta?cenia zawodowego na rok szkolny 2016/2017.

11.20 – 11.30 Ucze? z problemami zdrowotnymi i niepe?nosprawny, a wybór szko?y ponadgimnazjalnej.

11.30 – 11.40 Przedstawienie wyników bada? preferencji m?odzie?y kl. III gimnazjum.

11.40 – 11.45 Podsumowanie konferencji

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo