Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

O fotografii przyrodniczej2016-03-11

o_fotografii_przyrodniczej

Park Narodowy äBory Tucholskieö serdecznie zaprasza na drugie w tym roku spotkanie z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrod?. Odb?dzie si? ono o godz. 18.00, 31 marca 2016 roku w siedzibie Parku w Charzykowach przy ul. D?ugiej 33. Tym razem uciesz? si? mi?o?nicy fotografii przyrodniczej, bowiem czeka nas wyk?ad pt. äFotografowanie ptakˇw w ich naturalnym ?rodowiskuö. Opowie o tym Pan Marcin Ogrodzki.

Pan Marcin Ogrodzki tak zach?ca do udzia?u w wyk?adzie: äZ wykszta?cenia jestem prawnikiem, z zami?owania fotografem. Fotografuj? od ponad 15 lat. Oko?o 10 lat temu zacz??em fotografowa? zwierz?ta, a od pi?ciu lat praktycznie tylko ?urawie. Po?wi?cam im ka?dy wolny czas. Wyk?ad mˇj b?dzie podzielony na dwie cz??ci. W pierwszej poka?? sprz?t do fotografowania i omˇwi? sposoby maskowania, prezentuj?c jednocze?nie zdj?cia jakie wykona?em stosuj?c rˇ?ne sposoby maskowania. W drugiej cz??ci zaprezentuj? sposoby fotografowania ?urawi i zachowania ?urawi w ich ?rodowisku naturalnym na podstawie moich obserwacji podczas fotografowaniaö. Wszystkich zainteresowanych t? tematyk? serdecznie zapraszamy. Ze wzgl?dˇw organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 29 marca br. na adres e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl lub tel. (52) 3355127.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo