Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Oferta kursów i szkole? przy Wydziale Nauk Stosowanych w Chojnicach2016-01-12

oferta_wsg
Wszystkich, którzy chc? zdoby? dodatkowe kwalifikacje, zapraszamy do Centrum Kszta?cenia Podyplomowego i Szkole? przy Wydziale Nauk Stosowanych w Chojnicach. Wzorem najlepszych europejskich uczelni, proponujemy szkolenia i certyfikaty, które zapewni? Ci przewag? na wymagaj?cym rynku pracy. Nie zwlekaj! We? los w swoje r?ce i zapisz si? na kurs! Kursy i szkolenia sk?adaj?ce si? na aktualn? ofert? Centrum prowadzone s? w formie warsztatów stacjonarnych, wieczorowych i weekendowych. System szkole? i certyfikacji zwi?zany jest z programem studiów w ramach poszczególnych specjalno?ci i sylwetk? naszego absolwenta. Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo na stronie internetowej www.chojnice.byd.pl

Załączniki:

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo