Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Oferty pracy

dodaj nowy

Tutaj możesz dodać nową ofertę korzystając z przycisku po prawej stronie.

Najświeższe oferty pracy znajdziesz także na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach (www.pupchojnice.pl)

Wyniki wyszukiwania:

SPAWMET SP?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?

dodane: 2018-09-10

Pełny adres: Zak?adowa 8, 89-600 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach Lichnowska 5, 89-620 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Branża: -------

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zawd: specjalista kontroli jako?ci
Zakres obowi?zkw:
Monitorowanie ?rodowiska produkcji i zgodno?ci procesw z za?o?eniami dobrej praktyki produkcji ,
zwalnianie serii produktw leczniczych,
nadzr i przestrzeganie procesw i procedur ksi?gi ZSZ

Rodzaj umowy:
Umowa o prac? na czas nieokre?lony
Wymiar etatu: 1
Zmianowo??: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesi?cu: 160
Data rozpocz?cia: 10.09.2018
Wynagrodzenie brutto:
3 500 - 4 000 PLN +premia
System wynagradzania:
Czasowy ze stawk? miesi?czn?

Typ propozycji:
praca sta?a
Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach
Lichnowska 5, 89-620 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Powiatowy Urz?d Pracy w chojnicach

dodane: 2018-06-13

Pełny adres: Lichnowska 5, 89-620 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Robert Milkowski Nr tel. 523950704 e-mail: r.milkowski@pupchojnice.pl

Branża: TECHNIK PRAC BIUROWYCH

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zawd: technik prac biurowych
Zakres obowi?zkw:
wykonywanie prac biurowych
Rodzaj umowy:
Umowa na czas wyk. okre?lonej pracy
Wymiar etatu: 1
Zmianowo??: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpocz?cia: 18.06.2018
Wynagrodzenie brutto: od 2 100 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawk? miesi?czn?


Krtki opis dzia?alno?ci gospodarczej: firma budowlana
Sposb aplikowania: za po?rednictwem urz?du
Robert Milkowski
Nr tel. 523950704
e-mail: r.milkowski@pupchojnice.pl

Us?ugi Budowlane AD-BET Adrian Paszko

dodane: 2018-04-23

Pełny adres: Widokowa 21, 89-606 Chojniczki, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Adrian Paszko tel. 696 913 620

Branża: roboty budowlane drg

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zakres obowi?zkw:
Rozwo?enie materia?w budowlanych.
Rodzaj umowy:
Umowa o prac? na czas nieokre?lony
Wymiar etatu:1
Zmianowo??: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpocz?cia: 02.05.2018
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawk? miesi?czn?
Zawd:
kierowca samochodu ci??arowego
Typ propozycji: praca sta?a

Wymagania konieczne:
Wykszta?cenie: podstawowe
Umiej?tno?ci i uprawnienia: prawo jazdy kat. CE

Preferowane formy kontaktu: telefon
Adrian Paszko
tel. 696 913 620

Hurtowy Handel Spo?ywczy Sp. z o.o.

dodane: 2018-04-03

Pełny adres: Sk?adowa 11, 89-600 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Tomasz Bukowski tel. 506 170 605

Branża: sprzeada? wyrobw mlecznych

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zawd:magazynier
Liczba miejsc pracy: 2

Zakres obowi?zkw:
przygotowanie towarw do transportu, przyj?cie towaru
Rodzaj umowy:
Umowa o prac? na czas okre?lony
Wymiar etatu:1
Zmianowo??: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpocz?cia: 01.04.2018
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawk? miesi?czn?


Wykszta?cenie:
brak lub niepe?ne podstawowe
Inne wymagania:17.2018.MZ

Preferowane formy kontaktu: osobi?cie, telefon


Tomasz Bukowski
tel. 506 170 605

Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Chojnicach

dodane: 2018-03-16

Pełny adres: Gda?ska 51, 89-604 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Aleksandra Marsza?kowska tel. 52 395 64 03 e-mail: sekretariat.chojnice@straz.gda.pl

Branża: Pa?stwowa Stra? Po?arna

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zawd: stra?ak
Zakres obowi?zkw:
Zgodny ze stanowiskiem.
Rodzaj umowy:
Umowa o prac? na czas nieokre?lony
Wymiar etatu: 1
Zmianowo??: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpocz?cia: 06.09.2018
Wynagrodzenie brutto:
od 2 722 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawk? miesi?czn?
Zawd: stra?ak
Typ propozycji: praca sta?a

Wymagania konieczne
Wykszta?cenie: ?rednie oglnokszta?c?ce
Umiej?tno?ci i uprawnienia: prawo jazdy kat. C
Wymagania dodatkowe
Wykszta?cenie: ?rednie zawodowe

Pozosta?e wymagania
Inne wymagania:

Wi?cej informacji na stronie www.kppspchojnice.pl 55.2017.AK

Preferowane formy kontaktu: telefon
Aleksandra Marsza?kowska
tel. 52 395 64 03
e-mail: sekretariat.chojnice@straz.gda.pl

Zakład Optyczny Krzysztof Gollus

dodane: 2018-03-05

Pełny adres: Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Krzysztof Gollus tel. 602474607 e-mail: optykgollus@wp.pl

Branża: optyk

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zawód: sprzedawca*
Zakres obowiązków:
- prowadzenie sprzedaży produktów optycznych w salonie;
- samodzielne prowadzenie kreatywnych działań w salonie mające na celu generowanie wzrostu firmy;
- współpraca ze specjalistami, lekarzami;
- prowadzenie dokumentacji sprzedażowej firmy;
- asystowanie przy zamówieniach;
- analiza potrzeb firmy;
- zaangażowanie.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia:
05.03.2018
Wynagrodzenie brutto:
od 2 250 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Wymagania konieczne
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Umiejętności i uprawnienia:
*obsługa komputera
*dokładność, precyzja, czystość, wysoka higena osobista, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej

Pozostałe wymagania
Inne wymagania:

[Umiejętność 3] : umiejętność pracy w zespole
[Umiejętność 2] : kreatywność
[Umiejętność 1] : samodzielność
[Inne] : WYMAGANIA:
- preferowane wykształcenie wyższe, co najmniej średnie;
- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
- zdolności manualne mile widziane;
- samodzielność;
- komunikatywność;
- prawo jazdy kat.B;
- mobilność.

Liczba miejsc pracy: 3

Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail

Krzysztof Gollus
tel. 602474607
e-mail: optykgollus@wp.pl

CHOJNICKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

dodane: 2018-02-22

Pełny adres: Matki Bożej Fatimskiej 21, 89-600 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: REGINA BRUSKA tel. 790241119

Branża: sprzedaż części samochodowych, produkcja zniczy,

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zawód:
pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Zakres obowiązków:
prowadzenie biura, wykonywanie pleceń przełożonego
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.04.2018
Wynagrodzenie brutto: od 2 200 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Wymagania konieczne
Wykształcenie: średnie zawodowe
Pozostałe wymagania
Staż pracy ogółem: lata: 5
Inne wymagania:
[Inne] : obsługa komputera (41.2018.MK)

Preferowane formy kontaktu: telefon
REGINA BRUSKA
tel. 790241119

MOSTOSTAL CHOJNICE SP?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? SP?KA KOMANDYTOWA

dodane: 2018-02-13

Pełny adres: Przemys?owa 4, 89-600 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Larysa Kobierowska- Stolarczyk Numer telefonu: 52 39 66 123 E-mail: kadry@mostostal.chojnice.pl

Branża: MOSTOSTAL CHOJNICE SP?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? SP?KA KOMANDYTOWA

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zawd:
operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Zakres obowi?zkw:
Obs?uga maszyny frezerskiej, obs?uga tokarki, obs?uga wiertarki, wytaczanie elementw stalowych.
Rodzaj umowy:
Umowa o prac? na czas okre?lony
Wymiar etatu: 1
Zmianowo??: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpocz?cia: 10.02.2018
Wynagrodzenie brutto:
2 200 - 2 500 PLN po okresie prbnym podwy?ka oraz atrakcyjny system premiowania,, a? do 23% pensji, premia od braku absencji co miesi?c 150 z?
System wynagradzania:
Czasowy ze stawk? miesi?czn?


Wymagania konieczne
Wykszta?cenie: zasadnicze zawodowe, techniczne
Zawd:
Tokarz w metalu (wymagany sta? - lata: 0, miesi?ce: 3)

Wymagania po??dane
Wykszta?cenie: ?rednie zawodowe, techniczne

Pozosta?e wymagania
Sta? pracy og?em:
lata: 0, miesi?ce: 3

Inne wymagania:
Mile widziana praktyka w zak?adzie produkcyjnym w pracy przy obs?udze maszyn (33.2018.MK)


Adres www: http://www.mostostal.chojnice.pl
Sposb aplikowania:
bezpo?rednio do pracodawcy


Wymagane dokumenty: CV
Sposb kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
Larysa Kobierowska- Stolarczyk
Numer telefonu:
52 39 66 123
E-mail:
kadry@mostostal.chojnice.pl

INPERO.PL sp. z o.o.

dodane: 2018-02-13

Pełny adres: Juliana Rydzkowskiego 2, 89-600 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Tomasz Glaser Numer telefonu: 531 030 776 E-mail: info@inpero.pl

Branża: doradztwo

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zawód: technik prac biurowych
Zakres obowiązków: Obsługa klienta firmy
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.03.2018
Wynagrodzenie brutto: od 2 100 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Typ propozycji: praca stała


Wymagania konieczne
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Pozostałe wymagania
Inne wymagania:
Bardzo dobra obsługa komputera

Tomasz Glaser
Numer telefonu:
531 030 776
E-mail: info@inpero.pl

Kancelaria Prawna Tomasz Chyrek

dodane: 2018-01-29

Pełny adres: Batorego 5, 89-650 Czersk, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Tomasz Chyrek 523984248

Branża: kancelaria prawna

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

ASYSTENT DO SPRAW KSI?GOWO?CI
Zakres obowi?zkw:
prowadzenie ksi?gowo?ci firmy
Rodzaj umowy:
Umowa o prac? na czas nieokre?lony
Wymiar etatu: 1
Zmianowo??: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpocz?cia: 01.03.2018
Wynagrodzenie brutto: od 2 100 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawk? miesi?czn?
Zawd: asystent do spraw ksi?gowo?ci
Typ propozycji: praca sta?a

Wymagania konieczne
Wykszta?cenie: wy?sze (w tym licencjat), ekonomiczne

Pozosta?e wymagania
Inne wymagania: 25.2018.RM

Preferowane formy kontaktu: telefon
Tomasz Chyrek
523984248

P-R MIXERS SP. Z O.O.

dodane: 2018-01-25

Pełny adres: NIE?YCHOWICE 93, 89-620 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Marcin Starszak tel. 733167827

Branża: - monta? konstrukcji stalowych

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

P-R MIXERS SP. Z O.O.

Miejsce pracy:
NIE?YCHOWICE 93, 89-620 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie
Zakres obowi?zkw:
- monta? konstrukcji stalowych
Rodzaj umowy:
Umowa o prac? na czas okre?lony
Wymiar etatu: 1
Zmianowo??: jedna zmiana
Data rozpocz?cia: 01.02.2018
Wynagrodzenie brutto: od 20 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawk? godzinow?
Zawd:
monter konstrukcji stalowych
Liczba miejsc pracy: 4

Wymagania konieczne
Wykszta?cenie: zasadnicze zawodowe
Inne wymagania:
(nr oferty 19.2018.BK)


Sposb kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobi?cie, telefon

Osoba do kontaktu: Marcin Starszak
Numer telefonu: 733167827


Marcin Starszak
tel. 733167827

FHU ARPOL SP?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?

dodane: 2018-01-23

Pełny adres: D?uga 12, 89-600 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Zbigniew Rodziewicz Numer telefonu: 512 464 676, 795 443 495 E-mail: zbyszek.arpol@gmail.com

Branża: technik prac biurowych

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Miejsce pracy:
D?uga 12, 89-600 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie
Zakres obowi?zkw:
Tworzenie teczek osobowych pracownikw, prace biurowe.
Rodzaj umowy:
Umowa o prac? na czas okre?lony
Wymiar etatu:
1
Zmianowo??:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40
Data rozpocz?cia:
22.01.2018
Wynagrodzenie brutto:
od 2 775 PLN Mo?liwo?? dalszego zatrudnienia.
System wynagradzania:
Czasowy ze stawk? miesi?czn?
Zawd:
technik prac biurowych


Wymagania konieczne
Wykszta?cenie: ?rednie zawodowe

Inne wymagania:

Wykszta?cenie ?rednie, znajomo?? obs?ugi komputera, mile widziane do?wiadczenie i znajomo?? j. obcego. 18.2018.AK


Sposb aplikowania:
bezpo?rednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty: CV
Sposb kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail

Zbigniew Rodziewicz
Numer telefonu:
512 464 676, 795 443 495
E-mail:
zbyszek.arpol@gmail.com

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych ZPCh Kazimierz Ginter

dodane: 2018-01-08

Pełny adres: Kolejowa 4, 89-600 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: bezpośrednio do pracodawcy

Branża: produkcja materiałow budowlanych, budownictwo Nr KRAZ:

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zawód:
asystent do spraw księgowości
Zakres obowiązków:
Wykonywanie obowiązków na stanowisku księgowa/księgowy

Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 15.01.2018
Wynagrodzenie brutto:
od 2 100 PLN Wynagrodzenie 2100 zł brutto + premia
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną


Wymagania konieczne
Wykształcenie: średnie zawodowe

Umiejętności i uprawnienia:
Doświadczenie na stanowisku (wymagany staż - lata: 2)

Wymagania pożądane
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat

Pozostałe wymagania
Staż pracy ogółem:
lata: 0, miesiące: 3

Inne wymagania:
Doświadczenie 3.2018.RM


Wymagane dokumenty:
Cv+zdjęcie (obowiązkowo) od pn-pt w godz. 8:00-8:30.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście

Osoba do kontaktu:
Ewa Trzebiatowska

bezpośrednio do pracodawcy

PUP w Chojnicech

dodane: 2017-12-22

Pełny adres: ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: za po?rednictwem Powiatowego Urz?du Pracy Mariusz Kniter tel. 523950705 e-mail: m.kniter@pupchojnice.pl

Branża: Magazynier

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

"DREW-TRANS II" Zenon Wrzeszcz i wsplnicy sp?ka zo.o.

Zawd: magazynier
Typ propozycji: praca sta?a
Zakres obowi?zkw:
Przyjmowanie i wydawanie towarw, przygotowywanie wysy?ek.
Rodzaj umowy:
Umowa o prac? na czas nieokre?lony
Wymiar etatu: 1
Zmianowo??: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpocz?cia: 21.12.2017
Wynagrodzenie brutto: od 2 100 PLN
System wynagradzania:
Czasowo-premiowy ze staw. mies


Wymagania dodatkowe
Wykszta?cenie:
brak lub niepe?ne podstawowe
Inne wymagania:
Brak (217.2017.MK)


Sposb aplikowania: za po?rednictwem urz?du
Nazwa urz?du pracy: Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach
Adres urz?du:
Lichnowska 5, 89-620 Chojnice, powiat: chojnicki, woj: pomorskie
Osoba do kontaktu ze strony urz?du: Mariusz Kniter
Numer telefonu ze strony urz?du: 523950705
E-mail ze strony urz?du: m.kniter@pupchojnice.pl


Wymagane dokumenty:
CV

za po?rednictwem Powiatowego Urz?du Pracy
Mariusz Kniter
tel. 523950705
e-mail: m.kniter@pupchojnice.pl

Szko?a Podstawowa im. Polskich Kawalerw Malta?skich w Ogorzelinach

dodane: 2017-12-21

Pełny adres: Szko?a Podstawowa im. Polskich Kawalerw Malta?skich w Ogorzelinach Obkaska 3, 89-665 Ogorzeliny, powiat: chojnicki, woj: pomorskie

Dane kontaktowe: Joanna Zakrzewska Numer telefonu: 52 398 79 07 E-mail: szkola@spogorzeliny.pl

Branża: Nauczyciel j?zyka obcego

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Miejsce pracy:
Obkaska 3, 89-665 Ogorzeliny, powiat: chojnicki, woj: pomorskie
Zakres obowi?zkw:
NAUCZYCIEL J?ZYKA ANGIELSKIEGO
Rodzaj umowy: Umowa o prac? na czas okre?lony
Wymiar etatu:1
Zmianowo??:jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:40
Data rozpocz?cia: 02.01.2018
Wynagrodzenie brutto: od 2 019 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawk? miesi?czn?


Wymagania konieczne
Wykszta?cenie:
wy?sze (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
Uprawnienia DO NAUKI J. ANGIELSKIEGO W SZKO?ACH. nr oferty 161.2017.JJ

Joanna Zakrzewska
Numer telefonu: 52 398 79 07
E-mail: szkola@spogorzeliny.pl
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo