Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Oferty szkoleniowe i doradcze

dodaj nowy
Tutaj możesz dodać nową ofertę korzystając z przycisku po prawej stronie.

Wyniki wyszukiwania:

KURS MS EXCEL

dodane: 2018-02-13

Pełny adres: ul. Wysoka 3/16 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka” tel. 668-669-613 e-mail: szkolenia@lgrmorenka.pl http://lgrmorenka.pl/kurs-dla-kandydatow-na-czlonkow-rad-nadzorczych/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

CELEM KURSU jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel
w stopniu: podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

NA KURSIE PODSTAWOWYM uczestnik zapoznaje się ze strukturą dokumentów programu, uczy się jak wprowadzać dane i dokonywać obliczeń oraz prezentacji danych w postaci wykresów.

KURS ŚREDNIOZAAWANSOWANY porusza takie zagadnienia jak: metody obróbki danych w arkuszu, generowanie różnych typów wykresów, praca z wieloma skoroszytami, tworzenie zestawień i posumowań, tworzenie formuł
i wykorzystanie wbudowanych funkcji arkusza, analiza danych za pomocą tabel przestawnych.

PO KURSIE ZAAWANSOWANYM uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.

Program MS Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

KURS Z ZAKRESU MS EXCEL SĄ SKIEROWANY dla osób, które chciałyby zdobyć, utrwalić lub poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi programu.

KURS NA KAŻDYM ETAPIE ZAAWANSOWANIA REALIZOWANY W WYMIARZE 30 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 6 dni (3 zjazdy – soboty i niedziele), po 5 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie w godz. od 09.00 do 13.00.

KOSZT KURSU OD OSOBY WYNOSI 750 zł brutto od osoby .
Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka”
tel. 668-669-613
e-mail: szkolenia@lgrmorenka.pl

http://lgrmorenka.pl/kurs-dla-kandydatow-na-czlonkow-rad-nadzorczych/

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

dodane: 2018-01-23

Pełny adres: ul. Piłsudskiego 30a, 89-620 Chojnice

Dane kontaktowe: Telefon: +48 52 334 44 50 E-mail: biuro@cewchojnice.eu

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zwiększamy Kompetencje Pomorskich Pracowników

Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej!
Kurs skierowany do osób pracujących.

KURS ZAWODOWE:
-OBSŁUGA KOPARKO-ŁADOWARKI

Liczba miejsc ograniczona!

Warunki przyjęcia na kurs:
- miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego,
- zatrudnienie w sektorze MMiŚP/podmiotach ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwach społecznych.

Egzamin w cenie kursu!

Więcej informacji na stronie: www.cewchojnice.eu

Formularz można wypełnić na stronie : http://cewchojnice.eu/index.php/aktualnosci/item/234-zwiekszamy-kompetencje-pomorskich-pracownikow
Telefon:
+48 52 334 44 50
E-mail:
biuro@cewchojnice.eu

Kurs ADR

dodane: 2017-12-27

Pełny adres: ul. Przemysłowa 5, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: tel. 52 397 70 21

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zapraszamy na szkolenie dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas oraz w cysternach. Najbliższy kurs 02-05.02.2018. Zakończenie kursu oraz egzamin odbędzie się w dniu 05.02.2018.
Zdawalność egzaminu na poziomie 95% w skali roku.
Zapraszamy na ul. Przemysłowa 5.
Szkoła Jazdy Ossowski
Dla osób odnawiających szkolenie przewidziane rabaty.
Potrzebne w praktyce materiały w postaci podręcznika, tabeli UN oraz instrukcji pisemnej gratis.
Dodajemy drobne upominki.
tel. 52 397 70 21

Operator koparko-ładowarki

dodane: 2017-12-05

Pełny adres: Ul. Lichnowska 5; 89-620 Chojnice

Dane kontaktowe: Jarosława Kortas specjalista ds. kształcenia 52 397 34 16 szkolenia.chojnice@bzdz.pl

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej!

Kurs - Operator koparko-ładowarki, klasa III, wszystkie typy

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

REKRUTACJA TRWA DO 15.12.2017r.

Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób

Warunki przyjęcia na kurs:
- posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia
- ukończone 18 lat
- miejsce zamieszkania na terenie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, słupskiego, bytowskiego, kościerskiego, starogardzkiego, tczewskiego, kwidzyńskiego
- zatrudnienie w sektorze MMiŚP/podmiotach ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwach społecznych.

Zajęcia będą realizowane na terenie Czerska.

Uczestnik kursu pokrywa jedynie opłatę za udział w egzaminie zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w wysokości 265,00 zł.

Projekt "Szkolenie = dobre zatrudnienie" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Jarosława Kortas
specjalista ds. kształcenia

52 397 34 16
szkolenia.chojnice@bzdz.pl

„Czas na zmianę!”

dodane: 2017-12-05

Pełny adres: ul. Zamkowa 15A (1 piętro, pokój nr 1), 77-300 Człuchów

Dane kontaktowe: Telefon: 500-552-926 E-mail: efs@a-projekt.eu

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Kurs zawodowy, staż a może dotacja na założenie własnej firmy?


Uprzejmie informujemy o realizacji projektu pn.:
„Czas na zmianę!”.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników.

Projekt ukierunkowany jest na poprawę sytuacji na rynku pracy dla 16 osób zwolnionych, które utraciły pracę (osoby bezrobotne) z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia w wyniku procesów rekrutacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstwa.

Wsparciem objęci zostaną wyłącznie mieszkańcy powiatu człuchowskiego.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z kursów zawodowych wraz z zagwarantowaniem stażu pracy lub przyznania dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (do 30 000 zł) oraz finansowego wsparcia pomostowego. Wsparcie jest finansowane w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto informujemy, że rekrutacja uczestników projektu „Czas na zmianę!” jest już rozpoczęta! Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona!
Zapraszamy i zachęcamy do współpracy.

W przypadku pytań i uzyskania informacji o projekcie prosimy o kontakt:

 Biuro projektu: ul. Zamkowa 15A (1 piętro, pokój nr 1),
77-300 Człuchów
 Telefon: 500-552-926
 E-mail: efs@a-projekt.eu
Telefon: 500-552-926
E-mail: efs@a-projekt.eu

"Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego"

dodane: 2017-11-24

Pełny adres: Biuro projektu ul. Królowej Jadwigi 2 76-207 Słupsk (supermarket SANO)

Dane kontaktowe: tel. 571-232-008 e-mail: projekt@consultoris.pl www.consultoris/pl/nsp

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu "Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego".

Projekt „Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego" jest realizowany przez Consultori.pl Tomasz Ordysiński w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Kształcenie Ustawiczne.
Cel projektu to podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji zawodowych u 252 osób w wieku 50 lat i więcej, posiadających status pracownika sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, mająca miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego. Wsparcie polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu ICT „Pracownik mobilny- nowoczesne stanowisko pracy" zakończonych uznanym zewnętrznym egzaminem IC3.
Program szkolenia „Pracownik mobilny – nowoczesne stanowisko pracy"

Moduł Podstawy pracy z komputerem – 10h:

Sprzęt komputerowy
Oprogramowanie
Systemy Operacyjne
Rozwiązywanie Typowych Problemów
Podstawowe wiadomości nt. konserwacji sprzętu komputerowego

Moduł INTERNET I FUNKCJONOWANIE W SIECI – 15h

Sieci komputerowe
Bezpieczeństwo
Internet
Wyszukiwarki internetowe
E-mail
Wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo

Moduł KLUCZOWE PROGRAMY I APLIKACJE – 45h

Praca z edytorem tekstu
Arkusze kalkulacyjne
Przygotowanie prezentacji

Moduł WSPÓŁPRACA ON-LINE W PROJEKTACH – 50h

Podejście projektowe
Współdzielenie zasobów i informacji
Narzędzia komunikacji
Platformy współpracy on-line w projekcie
Konfiguracja stanowiska pracy


Egzamin IC3 obejmować będzie następujące zagadnienia:

Podstawy pracy z komputerem
Potwierdzenie umiejętności pracy przy użyciu technologii komputerowych, urządzenia peryferyjne(np. drukarki, skanery),instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz diagnostyki sprzętu
przygotowanie i obsługa mobilnego stanowiska pracy.
Kluczowe aplikacje
Potwierdzenie umiejętności korzystania z aplikacji zawartej w ramach tzw. oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne) oraz zastosowania w biznesie, projektach
Funkcjonowanie w sieci
Potwierdzenie znajomości zasad współpracy on-line oraz umiejętności konfiguracji narzędzi do współpracy on-line(pliki w chmurze, kalendarz on-line, portale społ., komunikacja i technologia mobilna)

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie – 252 osoby, w tym 152 kobiety, 100 mężczyzn
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie – 101 osób, w tym 61 kobiet, 40 mężczyzn
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 227 osób, w tym 137 kobiet, 90 mężczyzn
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 227 osób, w tym 137 kobiet, 90 mężczyzn
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 91 osób, w tym 55 kobiet, 36 mężczyzn

Okres realizacji projektu: 01 czerwca 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Dane kontaktowe:
Biuro projektu
ul. Królowej Jadwigi 2
76-207 Słupsk (supermarket SANO)
tel. 571-232-008
e-mail: projekt@consultoris.pl
www.consultoris/pl/nsp
tel. 571-232-008
e-mail: projekt@consultoris.pl
www.consultoris/pl/nsp

księgowość (bilansista/bilansistka)

dodane: 2017-11-24

Pełny adres: Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Dane kontaktowe: tel. 52 342 04 92 http://www.bzdz.pl/kursy-i-szkolenia/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej!

Kurs - księgowość (bilansista/bilansistka)

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

REKRUTACJA TRWA DO 30.11.2017r.

Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób

Warunki przyjęcia na kurs:
- posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia
- ukończone 18 lat
- miejsce zamieszkania na terenie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, słupskiego, bytowskiego, kościerskiego, starogardzkiego, tczewskiego, kwidzyńskiego
- zatrudnienie w sektorze MMiŚP/podmiotach ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwach społecznych.

Wszystkie zajęcia będą realizowane na terenie Chojnic.

Uczestnik kursu pokrywa jedynie opłatę za udział w egzaminie zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną w wysokości 225,00zł.

Projekt "Szkolenie = dobre zatrudnienie" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 201
tel. 52 342 04 92
http://www.bzdz.pl/kursy-i-szkolenia/

„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”

dodane: 2017-11-24

Pełny adres: 89-606 Charzykowy ul. Rybacka 10

Dane kontaktowe: Paulina Ossowska – Doradca zawodowy tel.: 516 576 719 e-mail: aktywizacja@lgrmorenka.pl Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 15:30

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zdobądź kwalifikacje i płatny staż w wybranym zawodzie!

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach rozpoczęły realizację projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” realizowanym w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

PŁATNY STAŻ, BEZPŁATNE SZKOLENIA

Kogo szukamy?

• Jeżeli mieszkasz na terenie powiatu chojnickiego, człuchowskiego lub kościerskiego?

• Masz ukończone 30 lat;

• Jesteś bierny zawodowo, tj. nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy, nie kontynuujesz nauki, nie pracujesz zawodowo, ale chcesz to zmienić – zgłoś się do nas, pomożemy Ci odnaleźć Twoją drogę do sukcesu!
Co oferujemy?

• Możliwość nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych dzięki bezpłatnym kursom i szkoleniom – zawsze dopasowanych do Twoich oczekiwań i możliwości,

• Doradca zawodowy pomoże Ci zaprojektować Twoją ścieżkę kariery,

• Płatne staże zawodowe (wynagrodzenie 1545 zł netto miesięcznie),

• Spotkania z pośrednikiem pracy – pomoc w znalezieniu stałej pracy,

REKRUTACJA TRWA DO 24.11.2017r.
Paulina Ossowska – Doradca zawodowy
tel.: 516 576 719
e-mail: aktywizacja@lgrmorenka.pl

Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 15:30

Spotkanie Informacyjne dla Przedsiębiorców

dodane: 2017-11-21

Pełny adres: Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Dane kontaktowe: centrala - tel. (52) 395 48 10 fax. (52) 395 48 11 e-mail: urzad_miejski@czersk.pl

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistrz Miasta Czerska Jolanta Fierek
zaprasza 27.10.2017 r. o godz. 13.00
na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla Przedsiębiorców.

PROGRAM SPOTKANIA:

13.00-14.00 – Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach – Beata Piwowarska

- Aktywne programy rynku pracy,
- Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemców

14.00-14.30 – Przerwa kawowa

14.30-15.30 – Polska Fundacja Przedsiębiorczości – Ewelina Maciejewska

- Wielkie wsparcie małych firm

15.30-16.30 – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach – Stanisław Piesik

- Rozwijaj siebie i swój region – możliwość uzyskania wsparcia na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej z Lokalnej Grupy Rybackiej „Móreńka”,
- Pożyczki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+,
- Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

16.30-16.45 Strategia Rozwoju Gminy Czersk – Dawid Prochowski

- Program współpracy z przedsiębiorcami

16.45-17.00 Dyskusja
centrala - tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
e-mail: urzad_miejski@czersk.pl

„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

dodane: 2017-11-13

Pełny adres: Jednostki zaangażowane w realizację projektu

Dane kontaktowe: Jednostki zaangażowane w realizację projektu

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

2017-11-10 • Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

§ Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. Młodzież NEET)


§ Okres realizacji projektu:01.09.2017 - 31.08.2018


Projekt skierowany jest do 140 osób (84 kobiety i 56 mężczyzn) biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Zakłada się, że udział w projekcie wezmą osoby niepełnosprawne, spełniające kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie. W województwie pomorskim będzie to minimum 17 osób.Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

· wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,

· indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,

· grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,

· wsparcie psychologiczne,

· kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,

· kursy językowe dla 40% uczestników,

· zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych dla 50% uczestników,

· kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,

· kurs prawa jazdy kat. B dla 40% uczestników,

· warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników,

· indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,

· staż zawodowy,

· kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.Zajęcia w ramach kursów prawa jazdy, podstawowych kursów komputerowych, kursów ECDL oraz kursów językowych przewidziane zostały dla niepełnej liczby uczestników jako zajęcia fakultatywne, przeznaczone jedynie dla tych osób, którym udział w danej formie wsparcia będzie niezbędny dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Kursy prawa jazdy i kursy językowe zostały zaplanowane dla 40% uczestników projektu, kursy ECDL - dla 20%, natomiast kursy dot. obsługi programów komputerowych – dla 50% uczestników projektu.Wsparcie dodatkowe uczestników: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.Jednostki zaangażowane w realizację projektu:

11- 19 Hufiec Pracy w Słupsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Przemysłowa 100

tel. 59 840 27 50, e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Koordynator projektu: Wojciechowski Piotr – Komendant Hufca 11-19

Opiekun grypy: Małgorzata PiekarekCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku (2 grupy projektowe po 10 osób)

ul. Dunikowskiego 3

tel. 59 840 35 71, e-mail: ceipm.slupsk@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grypy: Małgorzata Wysocka i Celina KuźnickaMłodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach (2 grupy projektowe po 10 osób)

ul. Lichnowska 5

tel. 52 334 34 84, e-mail: mck.chojnice@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna – Doradca zawodowy w CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Magdalena Kamowska i Magdalena PruszakMłodzieżowe Centrum Kariery w Lęborku (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Krzywoustego 1

tel. 59 841 26 61, e-mail: ppp.lebork@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Anna Wiśniewska – RójPunkt Pośrednictwa Pracy w Człuchowie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Wojska Polskiego 1

tel. 59 834 33 19, e-mail: ppp.czluchow@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna – Doradca zawodowy w CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Agnieszka GappaPunkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Św. Jacka 18

tel. 58 672 18 68, e-mail: ppp.wejherowo@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Paula CiecholińskaMłodzieżowe Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim (2 grupy projektowe po 10 osób)

ul. Polskich Kolejarzy 4

tel. 58 305 43 78, e-mail: mck.pruszcz@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Dorota Botkowska, Anna SchindlerPunkt Pośrednictwa Pracy w Pelplinie (1 grupa projektowa - 10 osób)

Plac Grunwaldzki 8 a

tel. 58 532 19 15, e-mail: ppp.pelplin@ohp.pl

Koordynator projektu: Malinowska Katarzyna Pośrednik pracy w CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Małgorzata ŁepekPunkt Pośrednictwa Pracy w Tczewie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Jana Sobieskiego 10

tel. 58 531 64 62, e-mail: ppp.tczew@ohp.pl

Koordynator projektu: Rokita Jacek Doradca zawodowy w CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Magdalena Stańczak – ŁepekMłodzieżowe Centrum Kariery w Gniewie (1 grupa projektowa - 10 osób)

Plac Grunwaldzki 16/17

tel. 58 532 18 79, e-mail: mck.gniew@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Emilia SzafraniecMłodzieżowe Centrum Kariery w Sztumie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Reja 12

tel. 55 246 00 78, e-mail: mck.sztum@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Magdalena EmpelKoordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44
Jednostki zaangażowane w realizację projektu

Komunikacja w miejscu pracy

dodane: 2017-11-13

Pełny adres: ul. Piłsudskiego 30 a Chojnice 89-620

Dane kontaktowe: E-mail: biuro@cewchojnice.eu Telefon: +48 52 334 44 50 Faks: +48 52 334 44 51

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie


Komunikacja w miejscu pracy, czyli jak ze sobą rozmawiać, by nie zacząć się unikać.

Serdecznie zapraszamy do udziału w listopadowym śniadaniu biznesowym, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku (środa) w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach w godz. 9.00 - 11.00

Tym razem porozmawiamy o tym…. jak ze sobą rozmawiać. W pracy, lecz nie tylko.

Często nie mamy wpływu na to, z kim przyjdzie nam pracować. Różnice kulturowe, przyzwyczajenia, odmienne oczekiwania.

W pracy spędzamy 1/3 naszego życia i już z tego powodu, warto zadbać o sposób, w jaki się w niej komunikujemy. Z pewnością jest to podstawa budowania przyjaznej atmosfery w miejscu pracy.

Podczas spotkania wskazane zostaną sposoby - jak z emocjonalnych, często ocennych wypowiedzi współpracowników/przełożonych wychwycić fakty i potrzeby, na które będziemy w stanie odpowiedzieć. Ponadto, jak wypowiadać nasze myśli, by inni chcieli słyszeć to, co chcemy im przekazać.

Dodatkowo, w związku z tym, że często jesteśmy świadkami niepowodzeń, porażek, a nawet życiowej straty naszych współpracowników, omówione zostaną sposoby - jak nie należy pocieszać. Co robić, by nasze słowa nie spowodowały więcej bólu.

Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie Państwa udziału:
Zapisy pod numerem tel. (52) 33 44 450,
lub mailowo: biuro@cewchojnice.eu,
lub poprzez formularz, znajdujący się na stronie:
http://cewchojnice.eu/index.php/aktualnosci/item/245-komunikacja-w-miejscu-pracy

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
89-620 Chojnice
Sala warsztatów kreatywnych (antresola, III piętro)
E-mail: biuro@cewchojnice.eu
Telefon: +48 52 334 44 50
Faks: +48 52 334 44 51

Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych.

dodane: 2017-11-09

Pełny adres: Urząd Miasta i Gminy Debrzno

Dane kontaktowe: www.szkolenia-erasmus.org.

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Agencja pracy twórczej ogłasza nabór na warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdują się w komunikacie poniżej.KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia „, „Partnerstwa strategiczne” z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” oraz Akcji „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w sektorze Edukacja szkolna:

zagraniczne kursy nauki języka dla kadry,
zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
tzw. „wymianę” uczniów i kadry między szkołami,
zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe:

zagraniczne staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych,
praktyki zawodowe kadry,
szkolenia kadry w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego.
Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ – praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Dla sektora Edukacja szkolna:

20 listopada 2017, Kraków

27 listopada 2017, Poznań

4 grudnia 2017, Warszawa

11 grudnia 2017, Wrocław

Dla sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe:

24 listopada 2017, Warszawa

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego i 21 marca 2018 r. dla akcji: „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” i „Partnerstwa strategiczne”,
jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem generatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu,
jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu,
jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.
www.szkolenia-erasmus.org.

dodane: 2017-11-08

Pełny adres: ul.Lichnowska 5, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: http://chojnice.praca.gov.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, iż we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku organizuje po raz dziewiąty Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG.
Wydarzenie to zostało wpisane do kalendarza Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W tym roku przedsięwzięcie organizowane w powiecie chojnickim odbędzie się dnia 15 listopada 2017 roku
(środa) w godz. 10.00 – 13.00 w Sali bankietowej Sukiennice w Chojnicach przy ulicy Sukienników 14.

Celem przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych osób zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, jak również wspieranie rozwoju firm założonych m. in. przez osoby bezrobotne i przekształcaniu się ich w mikroprzedsiębiorstwa.

W ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG osoby chcące uruchomić własną firmę będą mogły uzyskać informacje o sposobie postępowania i procesie zakładania działalności gospodarczej oraz wymaganych i niezbędnych dokumentach u przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces uruchamiania działalności gospodarczej.
Ponadto będzie można dowiedzieć się o możliwościach pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności, bądź innych formach wsparcia.

Program Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG w Chojnicach:

10:00 Rozpoczęcie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG – otwarcie stoisk informacyjno-promocyjnych;
10:30 – 11:00 Prezentacja „Świadomość prozdrowotna pracowników kluczem do sukcesu i efektywności firmy” AUTO HANDEL „KaNaMa” Małgorzata i Andrzej Szpera sp. jawna;
11:15 – 11:40 Podleganie ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – nowe zasady opłacania składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chojnicach;
12:00 – 12:20 Jednolity Plik Kontrolny (JPK), czyli zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy
Urząd Skarbowy w Chojnicach;
13:00 Zakończenie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG.

Ponadto w trakcie trwania Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG oferujemy:
 konsultacje z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach w zakresie określenia
predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej;
 wsparcie konsultanta powiatowego ds. poradnictwa edukacyjno-zawodowego;
 informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego na założenie firmy
lub jej rozwój;
 doradztwo instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia i funkcjonowania firm
(Urząd Gminy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy);
 informacje na temat szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji dla osób bezrobotnych
(Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach) oraz dla osób pozostających w zatrudnieniu (Centrum
Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach);
 prezentacje „dobrych praktyk” – prezentacja dorobku firm założonych przy wsparciu Powiatowego
Urzędu Pracy w Chojnicach.
http://chojnice.praca.gov.pl/

Bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu

dodane: 2017-11-08

Pełny adres: ul. Lichnowska 5 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: Biuro projektu ul. Królowej Jadwigi 2 76-207 Słupsk (supermarket SANO) tel. 571-232-008 e-mail: projekt@consultoris.pl www.consultoris/pl/nsp

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Projekt „Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego" jest realizowany przez Consultori.pl Tomasz Ordysiński w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Kształcenie Ustawiczne.

Cel projektu to podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji zawodowych u 252 osób w wieku 50 lat i więcej, posiadających status pracownika sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, mająca miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego.
Wsparcie polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu ICT „Pracownik mobilny- nowoczesne stanowisko pracy" zakończonych uznanym zewnętrznym egzaminem IC3.
Program szkolenia „Pracownik mobilny – nowoczesne stanowisko pracy"

Moduł Podstawy pracy z komputerem – 10h:
Sprzęt komputerowy
Oprogramowanie
Systemy Operacyjne
Rozwiązywanie Typowych Problemów
Podstawowe wiadomości nt. konserwacji sprzętu komputerowego

Moduł INTERNET I FUNKCJONOWANIE W SIECI – 15h
Sieci komputerowe
Bezpieczeństwo
Internet
Wyszukiwarki internetowe
E-mail
Wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo

Moduł KLUCZOWE PROGRAMY I APLIKACJE – 45h
Praca z edytorem tekstu
Arkusze kalkulacyjne
Przygotowanie prezentacji

Moduł WSPÓŁPRACA ON-LINE W PROJEKTACH – 50h
Podejście projektowe
Współdzielenie zasobów i informacji
Narzędzia komunikacji
Platformy współpracy on-line w projekcie
Konfiguracja stanowiska pracy

Egzamin IC3 obejmować będzie następujące zagadnienia:
Podstawy pracy z komputerem
Potwierdzenie umiejętności pracy przy użyciu technologii komputerowych, urządzenia peryferyjne(np. drukarki, skanery),instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz diagnostyki sprzętu
przygotowanie i obsługa mobilnego stanowiska pracy.
Kluczowe aplikacje
Potwierdzenie umiejętności korzystania z aplikacji zawartej w ramach tzw. oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne) oraz zastosowania w biznesie, projektach
Funkcjonowanie w sieci
Potwierdzenie znajomości zasad współpracy on-line oraz umiejętności konfiguracji narzędzi do współpracy on-line(pliki w chmurze, kalendarz on-line, portale społ., komunikacja i technologia mobilna)

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie – 252 osoby, w tym 152 kobiety, 100 mężczyzn
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie – 101 osób, w tym 61 kobiet, 40 mężczyzn
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 227 osób, w tym 137 kobiet, 90 mężczyzn
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 227 osób, w tym 137 kobiet, 90 mężczyzn
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 91 osób, w tym 55 kobiet, 36 mężczyzn

Okres realizacji projektu: 01 czerwca 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.
Biuro projektu
ul. Królowej Jadwigi 2
76-207 Słupsk (supermarket SANO)
tel. 571-232-008
e-mail: projekt@consultoris.pl
www.consultoris/pl/nsp

Budowanie przewagi konkurencyjnej

dodane: 2015-11-25

Pełny adres: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30a/108 89 - 620 Chojnice

Dane kontaktowe: www.chojnice.byd.pl; e-mail: chojnice@byd.pl tel. 52 33 44 477 tel. 513 146 624

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach zaprasza na szkolenie Budowanie przewagi konkurencyjnej, które odbędzie się 30.01.2016 r. w Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym
w Chojnicach.
Program szkolenia:
1. Jak dobrze znasz klienta?
2. Strategiczne myślenie w sprzedaży
* Analiza rzeczywistości
* Łączenie faktów
* Kreowanie przyszłości w formie wytycznych strategicznych
3. Taktyki i strategie wykorzystywane w działaniach z klientem
* Kontraktowanie z klientem
* Siła parafrazy
* Nazywanie emocji
* Zadawanie pytań – pogłębianie, odwracanie, sprawdzanie – odkrywanie prawdziwych intencji klienta
* Narracja – historie twoich klientów
* Klamrowanie
4. Podsumowanie mapą myśli
Cele szkolenia:
* rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia w sprzedaży
* uruchomienie planowania ukierunkowanego na sukces
* doskonalenie umiejętności w rozmowach handlowych
* poznanie nowych technik i taktyk wspierających zdobywanie rzetelnych informacji
od klienta i budowanie odpowiedzialności

Odbiorcy szkolenia: właściciele firm, osoby zarządzające sprzedażą, osoby sprzedające produkty/usługi.

Trener: Katarzyna Wardzała

Metody szkoleniowe: mini-wykłady, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, na metaforze i mapie myśli, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Wydziału Nauk Stosowanych lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.chojnice.byd.pl

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 8,
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Piłsudskiego 30a/108, Chojnice

Cena Szkolenia: 250 złPłatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Budowanie przewagi konkurencyjnej - Chojnice"

www.chojnice.byd.pl; e-mail: chojnice@byd.pl
tel. 52 33 44 477 tel. 513 146 624
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo