Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

OGŁOSZENIE - nabór podmiotów do Inkubatorów Technologicznych2011-10-11

OGŁOSZENIE

    Dyrektor Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach ogłasza nabór podmiotów do Inkubatorów Technologicznych mieszczących się w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30a w Chojnicach.

    Oferta skierowana jest w szczególności do podmiotów innowacyjnych z powiatu chojnickiego i powiatu człuchowskiego opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Do inkubatorów przyjmowane będą:

 1. Podmioty poszukujące wsparcia w fazie organizacyjnej.
 2. Inkubatory akademickie.
 3. Podmioty funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 6 miesięcy.
 4. Podmioty funkcjonujące na rynku rozszerzające działalność o profil innowacyjny.

Podmiotom działającym w ramach inkubatora oferujemy w szczególności:

 1. Preferencyjne warunki wynajmu lokali.
 2. Możliwość korzystania z usług „wirtualnego biura”.
 3. Bezpłatne korzystanie z sali spotkań znajdującej się na terenie CEW po uzgodnieniu
  z administracją CEW.
 4. Preferencyjne warunki wynajmu sali konferencyjnej CEW.
 5. Usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne.
 6. Przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach.
 7. Pomoc w nawiązaniu współpracy z uczelniami wyższymi współpracującymi z CEW.
 8. Możliwość bezpłatnej promocji na stronie internetowej oraz podczas seminariów i konferencji organizowanych przez CEW.

Ponadto w miarę możliwości oferowane będą:

 1. Opieka merytoryczna ekspertów.
 2. Usługi doradcze i wspierania przedsiębiorczości.
 3. Doradztwo i obsługa prawna.

W trakcie naboru preferowane będą podmioty, w których:

 1. Planowana działalność bazuje na wdrażaniu innowacji technologicznych lub badań B R.
 2. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na zaawansowane technologie, takie jak: technologie systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych, technologie inżynierii materiałowej i nanotechnologie, biotechnologie, chemia żywności i leków oraz technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.
 3. Cele innowacyjne będą realizowane, w szczególności, z udziałem uczelni wyższych i instytucji naukowych regionu.
 4. Przewidywany jest efekt w postaci innowacyjnych produktów/usług, na które istnieje efektywny popyt rynkowy.
 5. Przewidywany jest efekt w postaci produktów/usług posiadających możliwości/ potencjał uzyskania praw patentowych/licencji.
 6. Planowana działalność jest zgodna z przedsięwzięciami gospodarczymi i badawczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie CEW przez inne podmioty oraz umożliwi udział w wymianie doświadczeń, wiedzy i kontaktów pomiędzy użytkownikami CEW.
 7. Zakładany jest udział w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z podmiotami działającymi na terenie Pomorza, kraju, a także w projektach badawczych Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wstępny formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Inkubatora Technologicznego (regulamin wraz z załącznikami do pobrania – tutaj)
 2. Dowód rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy lub innym).
 3. Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
 4. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inkubator Technologiczny” w terminie do dnia 27 października 2011 roku, do godziny 15:30 w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Chojnicach przy ul. 31 stycznia 56 (nie jak wskazano w załączniku nr 1 do regulaminu Inkubatora Technologicznego w budynku CEW ).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 530 988 984.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 4 listopada 2011 roku poprzez poinformowanie składających oferty pisemnie.

UWAGA! Do czasu uruchomienia strony www.cew.bizneschojnice.eu całość dokumentacji znajduje się na stronie www.bizneschojnice.eu oraz www.bip.powiatchojnice.pl

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo