Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Organizacje Społeczne

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-01-19

Stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące dzialaności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o towarzyszeniach (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.)

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE2012-01-19

Stowarzyszenia zwykłe na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

OSP2012-01-19

Stowarzyszenia pod nazwą "Ochotnicza Straż Pożarna" wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

STOWARZYSZENIA WPISANE DO KRS2012-01-18

Stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

TERENOWE JEDNOSTKI2012-01-18

Terenowe Jednostki Organizacyjne Stowarzyszeń prowadzące działalność statutową na terenie Powiatu Chojnickiego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE2012-01-18

Uczniowskie kluby sportowe na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t,j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo