Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OŚRODKA ZDROWAI W BRUSACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM2013-08-22

ue_uslugi_medyczne_brusy

Projekt pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku przychodni lekarskiej w Brusach oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Przeprowadzona zostanie akcja profilaktyczno – promocyjna dotycząca cukrzycy i chorób układu krążenia Realizacja projektu poprawi dostęp do lepszej jakości podstawowych usług medycznych i pozwoli na wzrost dostępności lokalnej infrastruktury społecznej i wzmocnienie struktur społecznych w gminie Brusy.

Beneficjent: Gmina Brusy

Okres realizacji: 2013-2014

Całkowity koszt inwestycji: 3.255.774,15 zł

Kwota pozyskanych środków: 2 mln zł

info. zdj. UM Brusy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo