Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Pomorskie Dni Energii2011-04-14

pomorskie_dni_energii

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Gda?ski Park Naukowo Technologiczny zapraszaj? do udzia?u w szeregu wydarze? w ramach Pomorskich Dni Energii, które odbywaj? si? 15-17 kwietnia na terenie Uniwersytetu Gda?skiego.

Zainteresowani b?d? mogli wzi?? udzia? m.in. w seminarium "?rodowisko - Technologie - Innowacje" (15 kwietnia) i panelu dyskusyjnym "Energia i samorz?dno?? - Jak prowadzi? dialog spo?eczny o energetyce j?drowej" (16 kwietnia).

Zach?camy tak?e do odwiedzin Eco - Energetycznego Domu i Namiotu Innwoatorów, gdzie wystawcy przygotowlai wiele atrakcyjnych prezentacji. Szerzej o Pomorskich Dniach Energii mo?na przeczyta? na http://www.innopomorze.pl/oraz http://www.gpnt.pl/

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo